98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple extraordinari aquest divendres per aprovar el nou cartipàs govern municipal de Sant Andreu de la Barca

Ple extraordinari aquest divendres per aprovar el nou cartipàs govern municipal de Sant Andreu de la Barca

La sessió es farà de manera telemàtica i començarà a les 20 hores. Es podrà seguir per Ràdio Sant Andreu.

Sala Plens Ajuntament SAB 03

El Ple extraordinari per aprovar la nova composició del govern municipal, arran la renúncia com alcalde d’Enric Llorca i el nomenament d’Ana Alba com a nova alcaldessa de la ciutat.

A la sessió també presentarà la seva renúncia com a regidor del consistori del regidor Enric Llorca, que deixarà la seva acta com a representant municipal.

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la urgència de la sessió.

2. PART RESOLUTÒRIA

2.1. Aprovació de les dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels regidors electes i grups polítics municipals.

A FAVOR PSC I CIUTADANS

EN CONTRA FEM SANT ANDREU

ABSTENCIÓ PODEMOS

3. PART DE CONTROL

3.1. Retre compte del decret de l’Alcaldia de 5 d’agost de 2021, de modificació de la composició de la Junta de Govern Local.

3.2. Retre compte del decret de l’Alcaldia de 5 d’agost de 2021, de nomenament dels tinents d’Alcaldia d’aquest Ajuntament.

3.3. Retre compte del decret de l’Alcaldia de 5 d’agost de 2021, de delegació de l’exercici d’atribucions a favor de la Junta de Govern Local.

3.4. Retre compte del decret de l’Alcaldia de 5 d’agost de 2021, d’aprovació de l’organització de l’administració municipal executiva d’aquest Ajuntament.

3.5. Retre compte al Ple de la corporació de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presentada pel Sr. M. Enric Llorca Ibáñez.