98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 29 de juliol de 2021

Àudio Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 29 de juliol de 2021

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 29 de juliol

 

Sala Plens Ajuntament SAB 02

ORDRE DEL DIA
1.2. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit de la Diputació de Barcelona, amb registre d’entrada núm.
E2021012898, de data 7 de juliol de 2021, pel qual notifiquen l’acord adoptat pel Ple d’aquest organisme de data 30 de juny
de 2021, sobre la implementació d’un pla de cobertes fotovoltaiques a la demarcació de Barcelona.

1.3. Proposar a la Conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que fixi les festes de caràcter local de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2022, els dies 5 de setembre i 30 de novembre.

1.4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 5/2021, per suplement de crèdit.

1.5. Proposar el nomenament del Sr. Vicente Alabau Palomeque, com a Jutge de Pau titular del municipi de Sant Andreu de la
Barca.

1.6. Aprovació inicial del Reglament del Sistema Arxivístic Municipal i el Servei d’Arxiu Municipal i Gestió Documental
de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.7. Aprovació de la modificació substancial del Quadre de Classificació Municipal, com a eina per a la identificació i control dels expedients i documents que rep o reprodueix l’Ajuntament, el seu extingit organisme autònom i empresa municipal, en l’exercici de les seves funcions tant pels documents en suport paper com en suport electrònic.

1.8. Aprovació del Pla d’Accions de les Muntanyes del Baix 2020-2023 (actualització del Pla Director de les Muntanyes del Baix), format pel Document I: Programa d’Accions i el Document II: Diagnosi, com a pla estratègic del projecte Muntanyes del Baix 2020-2023.

1.9. Aprovació de la minuta de conveni de col·laboració biennal (2021-2022) entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb motiu de l’organització de l’11a edició del premi literari Delta, de narrativa escrita per a dones, així com de la publicació i presentació de l’obra guanyadora.

2. PART DE CONTROL
2.1. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, amb registre d’entrada núm. E2021013522, de data 16 de juliol de 2021, per
a la incorporació d’un model de jardineria més sostenible, saludable, social i econòmic a Sant Andreu de la Barca

2.2. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, amb registre d’entrada núm. E2021013634, de data 19 de juliol
de 2021, per a l’execució d’una auditoria a la Seguretat Social.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, amb registre d’entrada núm. E2021013634, de data 19 de juliol
de 2021, pel reconeixement municipal de les dones deportades als camps de concentració nazis.

2.4. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, del senyor M. Enric Llorca Ibáñez.

2.5. Precs i preguntes.