98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 24 de setembre de 2020

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 24 de setembre de 2020

 


ORDRE DEL DIA

ORDRE DEL DIA:
1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. 2020A111000009 del Ple ordinari, de data 30 de juliol de 2020.

1.2. Aprovació de les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’assignacions econòmiques a projectes municipals per a l’ocupació (Sant Andreu amb els emprenedors III).

1.3. Adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social.

2. PART DE CONTROL  MOCIONS

2.1. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 9 de setembre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020014010, per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al moviment HE FOR SHE de les Nacions Unides, per a la igualtat de gènere.

2.2. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 9 de setembre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020014090, per a l’aprovació d’una ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans, en data 10 de setembre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020014166, per a l’elaboració d’un Pla municipal contra l’okupació il·legal d’habitatges.

2.5. Precs i preguntes