98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 30 de març de 2023

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 30 de març de 2023

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del  ple municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

ORDRE DEL DIA:
1. PART RESOLUTÒRIA
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari número A1112023000002, de data 23 de febrer de 2023.

1.2. Autorització a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de l’ús d’un espai de treball de 80 m², en l’immoble situat a la plaça de l’Ajuntament núm. 1 de Sant Andreu de la Barca, perquè hi dugui a terme la prestació del servei de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament, d’acord amb les delegacions aprovades pel Ple municipal.

APROVAT:  PSC, FEM Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2023 del Pressupost únic municipal, per suplement de crèdit.

APROVAT:  PSC, FEM Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.4. Aprovació de les tarifes dels serveis de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, que gestiona l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL, pel curs 2023-24.

APROVAT
A FAVOR: PSC i Ciutadans
ABSTENCIÓ: FEM Sant Andreu
EN CONTRA: 
Podemos

1.5. Aprovació de la minuta del Conveni de col·laboració i els seus annexos, entre la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, Martorell, Pallejà, La Palma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i Viladecans, per a la prevenció d’incendis forestals, mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica.

APROVAT:  PSC, FEM Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.6. Aprovació del Conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a la cessió de la gestió de l’ús de catorze habitatges de titularitat pública.

APROVAT:  PSC, FEM Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.7. Aprovació de la minuta del Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’ampliació de la Xarxa metropolitana d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

APROVAT:  PSC, FEM Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.8. Aprovació inicial del Projecte de reforma i ampliació del Centre Cívic “La Plana”, per a l’escola bressol “La Quimeta” de Sant Andreu de la Barca, amb un pressupost d’execució de 2.747.845,91 euros (21% d’IVA inclòs).

APROVAT:  PSC, FEM Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

2. PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2023DECL000482; 2023DECL000521; 2023DECL000607; 2023DECL000608; 2023DECL000610; 2023DECL000646; 2023DECL000647; 2023DECL000638; 2023DECL000696; 2023DECL000803; 2023DECL000884 i 2023DECL000978, de dates 16, 21, 24 i 28 de febrer i 2, 13, 17 i 23 de març de 2023.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 15 de març de 2023, amb registre d’entrada número E2023004943, per a la millora dels Serveis Socials dels municipis de Catalunya.

REBUTJADA
A FAVOR: Fem i Podemos
EN CONTRA: PSC i Ciutadans

2.4. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 15 de març de 2023, amb registre d’entrada número E2023004943, per a la creació d’un Programa municipal de colònies felines per a accedir a les subvencions del Ministeri de Benestar Animal i Agenda 2030, per l’adequat control i gestió ètic d’aquestes.

APROVAT:  PSC, FEM Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

2.5. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 17 de març de 2023, amb registre d’entrada número E2023005095, per una nova Ordenança municipal sobre les instal·lacions fotovoltaiques, per poder implementar nous models d’instal·lacions més enllà de les teulades.

REBUTJADA
A FAVOR: Fem i Podemos
EN CONTRA: PSC i Ciutadans

2.6. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 17 de març de 2023, amb registre d’entrada número E2023005169, per a la cessió d’ús temporal de les pistes descobertes i semi-coberta del Complex L’11, a l’Institut Sant Andreu.

REBUTJADA
A FAVOR: Fem i Podemos
EN CONTRA: PSC i Ciutadans

2.7. Assumptes sobrevinguts.

2.8. Precs i preguntes.