98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Sant Andreu de la Barca organitza el Fòrum d’Acció Climàtica sobre l’emergència climàtica i la mobilitat sostenible

Sant Andreu de la Barca organitza el Fòrum d’Acció Climàtica sobre l’emergència climàtica i la mobilitat sostenible

Del 17 al 22 d’abril, el consistori convida als santandreuencs a reflexionar, per mitjà de diferents jornades sobre l’emergència climàtica i la mobilitat sostenible.

S’han convocat quatre jornades de treball obertes a la ciutadania que es duran a terme  al Centre de Recursos Associatius (CRA).

L’Ajuntament impulsa quatre sessions de treball obertes a la participació de tota la ciutadania per conèixer les seves opinions i propostes i definir els àmbits d’actuació i les accions a desenvolupar en l’àmbit de l’acció climàtica a la ciutat.

– 17 d’abril: Transició energètica
– 18 d’abril: Mobilitat sostenible i qualitat de l’aire
– 19 d’abril: Gestió de residus
– 20 d’abril: Gestió de recursos naturals

El dissabte dia 22 d’abril s’exposaran les conclusions de les quatre jornades prèvies, que ajudaran a definir els àmbits d’actuació i les accions que s’han de dur a terme.

Per poder participar-hi cal inscriure’s a la web municipal.

L’alcaldessa Ana Alba i le regidor de Transció Energètica Juan Alfaro han donat detalls de la celebració del Fòrum d’Acció Climàtica

 

SESSIONS FÒRUM

Transició energètica – Fòrum d’Acció Climàtica
17 d’abril a les 18.30 hores al Centre de Recursos Associatius

INSCRIPCIONS

La transició energètica representa un canvi cap a una economia sostenible mitjançant l’energia renovable i l’eficiència energètica amb l’objectiu d’abolir els combustibles fòssils, l’energia nuclear i altres recursos naturals no renovables o no sostenibles a nivell ambiental i social. Aquesta sessió servirà per fer una reflexió sobre la transició energètica a les llars i a les administracions de Sant Andreu de la Barca. Quines alternatives tenim per tal de ser més sostenibles energèticament? Quins escenaris de futur ens agradaria viure al nostre municipi?

Subapartats

 • Comunitats energètiques locals
 • Accés a una energia assequible, segura i sostenible. Com abordar la pobresa energètica?
 • Mesures d’estalvi energètic
 • Ús d’energies renovables i millora de l’eficiència energètica

Mobilitat sostenible i qualitat de l’aire – Fòrum d’Acció Climàtica
18 d’abril a les 18.30 hores al Centre de Recursos Associatius

INSCRIPCIONS

La mobilitat sostenible engloba un conjunt d’accions i canvis amb l’objectiu de fer un ús racional dels mitjans de transport per part tant dels particulars com de les empreses. La mobilitat és una acció quotidiana que afecta a tots els habitants de Sant Andreu de la Barca. Per aquest motiu, en aquesta sessió es reflexionarà sobre com es pot construir una ciutat més sostenible i eficient i, de passada, millorar la qualitat de l’aire.

Subapartats

 • Transport públic eficient
 • Mobilitat elèctrica
 • Mobilitat compartida
 • Model de ciutat amigable amb la mobilitat sostenible (carrils bici, zones sense cotxes, etc.)

 

Gestió de residus – Fòrum d’Acció Climàtica
19 d’abril a les 18.30 hores al Centre de Recursos Associatius

INSCRIPCIÓ

Els residus que es generen a les llars, a les empreses i als espais públics de Sant Andreu de la Barca s’han de gestionar de la manera més eficient possible. També cal, però, disminuir la quantitat de residus que generen ciutadans i empreses en el seu dia a dia. Aquesta sessió convidarà a reflexionar sobre el sistema de gestió de residus de la ciutat i a aprendre noves pràctiques per realitzar una transició cap al residu zero.

Subapartats

 • Prevenció i gestió sostenible de residus urbans. Models de recollida
 • Transició cap al residu zero (a les llars, a les empreses, a les administracions)
 • Propostes i projectes d’economia circular
 • Campanyes de sensibilització i programes d’assessorament a empreses i professionals

 

Gestió de recursos naturals – Fòrum d’Acció Climàtica
20 d’abril a les 18.30 hores al Centre de recursos associatius

 

INSCRIPCIÓ

La biodiversitat, el verd urbà i els recursos hídrics són només tres exemples dels recursos naturals disponibles però limitats que una ciutat com Sant Andreu de la Barca ha de treballar per preservar, tant per la seva funció social com per la seva funció ambiental. Els participants en aquesta sessió podran reflexionar i recollir propostes per preservar-los, minimitzar-los i optimitzar -los de forma sostenible.

Subapartats

 • Biodiversitat
 • Hàbitat
 • Gestió de l’aigua / recursos hídrics
 • Corredor verd
 • Gestió de l’espai forestal