98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 2 de juliol de 2015

Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 2 de juliol de 2015

Ràdio Sant Andreu us ofereix  el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 2 de juliol de 2015 el primer ple de la legislatura 2011-2015.

sala de plens

 

L’ORDRE DEL DIA

0. QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01. Retre compte de Decrets de l’Alcaldia

1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
1.1. REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA

1.1.01. Prendre coneixement de les sol·licituds de constitució dels grups polítics municipals i designació dels portaveus.

1.1.02. Prendre coneixement de la composició de la Junta de Portaveus.

1.1.03. Creació i composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent i composició de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.1.04. Aprovació de les dedicacions, retribucions i assistències dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.1.05. Aprovació de la Plantilla del personal eventual de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.1.06. Informar favorablement la compatibilitat de diversos càrrecs electes de l’Ajuntament amb el desenvolupament de les seves tasques laborals al sector públic.

1.1.07. Establiment de la periodicitat dels plens ordinaris de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.1.08. Nomenament de representants en el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports de Sant Andreu de la Barca.

1.1.09. Nomenament de representants en els organismes i institucions dels que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca forma part:

  •  FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
  • ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
  • CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
  • CONSORCI LOCAL PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIONS (LOCALRET)
  • FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
  •  FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE SANT MARTÍ
  • CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT