98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Les mascaretes seran obligatòries en espais públics

Les mascaretes seran obligatòries en espais públics

La mesura entra en vigor aquest dijous després de la publicació al BOE i les mascaretes seran obligatòries a partir dels 6 anys.

Sobre si les mascaretes han de ser o no obligatòries ha estat una de les preguntes habituals durant la pandemia de la Covid-19.

A partir d’aquest dijous 21 de maig  i després de la publicació al BOE, l’ús de les mascaretes serà obligatori a partir dels 6 anys i sempre que no es pugui mantenir la distància social de dos metres.
S’han de portar a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic Es recomana  el seu ús entre els tres i els cinc anys.

Mercat Setmanal COVID19- 10

S’han establert algunes excepcions segons s’ha publicat el BOE.

a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de màscara.
b) Persones en les quals l’ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
c) Desenvolupament d’activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la mascareta.
d) Causa de força major o situació de necessitat

ÚS OBLIGATORI DE LES MASCARETES