98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Les entitats i associacions valoren a Ràdio Sant Andreu la signatura del Pacte de Ciutat Feminista i per a la igualtat

Les entitats i associacions valoren a Ràdio Sant Andreu la signatura del Pacte de Ciutat Feminista i per a la igualtat

Entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca han signat el document d’adhesió a les polítiques d’igualtat a les seves respectives organitzacions.

Ràdio Sant Andreu ha volgut copsar l’opinió d’entitats i associacions després de la signatura del Pacte de Ciutat Feminista i per a la igualtat.

 

Els acords del Pacte de Ciutat feminista i per a la igualtat són:

Primer.- Promoure accions i estratègies per a eradicar les desigualtats de gènere a tots els àmbits, defensant els drets de les dones i promovent la igualtat d’oportunitats de forma transversal.

Segon.- Reafirmar l’aposta contra totes les formes de violència masclista, apostant per la prevenció i impulsant les accions de sensibilització i conscienciació comunitària amb iniciatives com el Pacte Municipal contra la violència masclista.

Tercer.- Avançar en el treball intergeneracional, apostant per visibilitzar nous models de masculinitats i potenciant que nens i nenes creixin lliures i iguals.

Quart.- Apostar pel treball conjunt d’entitats, institucions i ciutadania en el foment dels valors de la igualtat i el bontracte. Sumant esforços i creant noves sinergies per impregnar tots els àmbits i espais d’una mirada igualitària.

Cinquè.- Vetllar per un ús de la imatge no sexista ni estereotipada de dones i homes en tots els àmbits d’actuació, fent ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista.

Sisè. Incorporar a les seves actuacions i activitats la perspectiva de gènere