98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sortejarà 42 horts urbans ecològics

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sortejarà 42 horts urbans ecològics

El sorteig es realitzarà el 12 de gener a les 12 del migidia a sala de Plens i opten 54 persones.  El regidor de Medi Ambient, Rubén Castro ha donat a Ràdio Sant Andreu detalls del sorteig.


hort2Els  horts  s’adjudicaran  de  forma  proporcional  a  tres  trams  d’edat:  menors  de  35  anys,  persones  d’entre  35  i  65  anys  i  majors  de  65  anys.  Malgrat  tot,  sí  algun  tram  no  té  prou  sol·licituds  els  horts  reservats  a  aquest  segment  de  població  es  poden  ocupar  amb  peticions  dels  altres  grups  d’edat.

Els  adjudicataris  dels  horts  urbans  ecològics  es  comprometen  a  cultivar  el  terreny  de  manera  respectuosa  amb  l’entorn  i  seguint  les  tècniques  de  l’agricultura  ecològica,  de  manera  que  es  prohibeix  l’ús  dels  adobs  de  síntesi  química  i  dels  pesticides  (fungicides,  insecticides  i  herbicides)  de  síntesi  química.

També  hi  ha  mecanismes  perquè  l’ús  de  l’aigua  sigui  eficient  i  racional  per  part  dels  usuaris,  tant  de  la  de  reg  com  la  potable,  per  tal  de  complir  amb  l’objectiu  de  la  sostenibilitat  ambiental.