98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca convoca un ple extraordinari per a dilluns 14 de febrer

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca convoca un ple extraordinari per a dilluns 14 de febrer

La sessió plenària es convoca per desestimar les al·legacions de Fem Sant Andreu als pressupostos municipals, aprovats al mes de desembre i per debatre sobre com van rebre les seves retribucions els regidors del Govern durant el mandat anterior (legislatura 2015-2019).

Un dels punts del ple municipal del dilluns 14 de febrer és l’Inici de l’expedient de revisió d’ofici destinat a declarar, si escau, la nul·litat parcial d’acords plenaris, d’aprovació del règim de retribucions als membres electes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que tenien reconeguda una dedicació exclusiva i també sobre el règim d’assistències dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca,

Segons una publicació de Nació Digital, “l’exalcalde de Sant Andreu de la Barca Enric Llorca (PSC) va percebre 86.511 euros en dietes irregulars entre el 2015 i el 2020”.  Les afirmacions es basen en un informe de l’Oficina Antifrau, arran de la denuncia presentada per FEM Sant Andreu l’any 2020, que insta l’Ajuntament a iniciar un procediment per recuperar aquests recursos.

El document de l’Oficina Antifrau, segons cita el mateix diari digital “assenyala també que quatre regidors del PSC i una de Cs també haurien de retornar retribucions complementàries que van estar cobrant durant anys i als quals no tenien dret.” Unes retribucions que assenyalen que eren “complementàries en concepte de puntualitat i productivitat previstes al conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament però no aplicables als càrrecs electes”.

Aquesta qüestió va ser tractada en el ple extraordinari celebrat el 25 de novembre de 2020

La sessió plenària començarà a les 19h i es podrà seguir a Ràdio Sant Andreu 98.0 fm i a www.radiosantandreu.com

 

ORDRE DEL DIA:  1. PART RESOLUTÒRIA 

1.1. Iniciar l’expedient de revisió d’ofici destinat a declarar, si escau, la nul·litat parcial d’acords plenaris, d’aprovació del règim de retribucions als membres electes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que tenien reconeguda una dedicació exclusiva, per incórrer en vici de nul·litat de ple dret, d’acord amb l’article 47.1.f) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (legislatura 2015-2019).

1.2. Iniciar l’expedient de revisió d’ofici destinat a declarar, si escau, la nul·litat parcial d’acords plenaris, d’aprovació del règim d’assistències dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per incórrer en vici de nul·litat de ple dret, d’acord amb l’article 47.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (legislatura 2015-2019).

1.3. Desestimació  de  les  al·legacions  presentades pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, atès que no es basen en cap de les causes i supòsits previstos en l’article 170 punt 2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’exercici de 2022.