98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Feina i Empresa – Nova línia d’ajuts a empreses i emprenedors

Feina i Empresa – Nova línia d’ajuts a empreses i emprenedors

A l’espai ‘Feina i Empresa’ hem parlat amb Inma Ortega, responsable del Servei de Foment d’Activitats Econòmiques i amb Toni Mantis, tècnic de Promoció Econòmica dels ajuts que ofereix l’Ajuntament a empreses i emprenedors.

empresa

Sant Andreu subvencionarà fins a 9.600€ a empreses que durant l’any 2019 contractin treballadors del municipi
L’ajuntament es farà càrrec de la meitat del salari de les persones aturades del municipi que siguin contractades durant un any.

La dotació d’aquesta iniciativa és de 75.000 euros (per l’any 2019) a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es podran cursar sol·licituds en el moment que surti la convocatòria.

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ajudarà a les persones del municipi que hagin posat en marxa el seu negoci durant el 2018

L’empresa beneficiària rebrà fins a 4.000 EUR per cobrir despeses de constitució. Es podran cursar sol·licituds en el moment que surti la convocatòria.
La línia d’ajudes d’uns 12.000 euros en la seva totalitat compta amb el finançament del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’empresa beneficiària rebrà fins a 4.000 EUR en concepte de despeses com quotes d’autònoms (els primers dotze mesos d’alta), l’import de les taxes municipals de llicències d’obres, de l’obertura de l’establiment i d’altres taxes municipals pels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de les empreses, el cost de l’informe tècnic del projecte de negoci, les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució i gestions registrals, les despeses de gestoria o assessoria en els tràmits d’alta de l’empresa, de lloguer, de creació de webs i d’allotjament en servidors.