98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Feina i Empresa – El programa ‘Sant Andreu Avança en l’ocupació’ permetrà subvencionar a les empreses que contractin treballadors de Sant Andreu de la Barca

Feina i Empresa – El programa ‘Sant Andreu Avança en l’ocupació’ permetrà subvencionar a les empreses que contractin treballadors de Sant Andreu de la Barca

Avui a l’espai de Feina i Empresa hem parlat de  Sant Andreu Avança en l’ocupació, un programa on l’ajuntament subvencionarà a les empreses  el 50% del cost salarial dels treballadors que contractin de Sant Andreu de la Barca

Inma Ortega,  Maria Ladó i Toni Mantis de la Regidoria de Promoció Econòmica de Sant Andreu de la Barca han parlat d’aquest programa  a Ràdio Sant Andreu.

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
va aprovar al Ple de desembre el projecte Sant Andreu Avança per l’Ocupació, un pla públic d’ocupació innovador que promou la contractació de persones aturades per part d’empreses.

ajuntament

La línia d’ajudes compta amb el finançament del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2012-2015 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Podran ser beneficiàries de les subvencions les empreses, entitats, autònoms/es que tinguin un centre de treball a l’àrea metropolitana de Barcelona i organitzacions privades ubicades al citat àmbit territorial, que compleixin a més els requisits.

L’Ajuntament estableix com a col·lectius prioritaris per contractar
a) Persones desocupades que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur, o hagin esgotat aquest subsidi en el moment de presentació de l’oferta d’ocupació
b) Persones desocupades majors de 45 anys
c) Persones desocupades amb discapacitat
d) Persones desocupades durant 2 anys o més
e) Dones desocupades
f) Joves desocupats, de 16 a 30 anys

Les ofertes de treball per les que se sol·licita la subvenció s’hauran de publicar obligatòriament a la Borsa de Treball del Servei d’Ocupació i Formació de la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i, de manera optativa, a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Martorell, que col·laboraran en el procés de preselecció de candidats/es, però seran les empreses les que realitzin la selecció dels treballadors/es més adequats segons les seves necessitats.

La durada dels contractes de treball ha de ser com a mínim de dotze mesos. El contracte laboral ha de ser d’una jornada igual o superior al 50% de l’establerta per conveni com jornada complerta. En el cas que la jornada de treball sigui a temps parcial, el salari brut màxim a subvencionar es calcularà en proporció a la jornada realitzada. La contractació s’ha de realitzar d’acord a les categories professionals i els salaris bruts anuals aprovats en el conveni laboral que correspongui

L’Ajuntament subvencionarà els 12 mesos el 50% dels costos salarials (salari brut mensual, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries, més les quotes corresponents a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa), amb uns imports màxims detallats.

La dotació d’aquesta iniciativa és de 211.368 euros (pels anys 2014 i 2015) a càrrec dels pressuposts de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb el finançament del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2012-2015.


El termini de presentació de sol·licituds serà fins l’1 de juny del 2014.

Més informació.
escolesvelles@sabarca.cat