98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Els serveis bàsics d’aigua, gas i llum centren les principals queixes i reclamacions dels consumidors de Sant Andreu de la Barca

Els serveis bàsics d’aigua, gas i llum centren les principals queixes i reclamacions dels consumidors de Sant Andreu de la Barca

L’OMIC, l’Oficina Muncipal d’Informació al Consumidor ha fet balanç del 2023 on ha realitzat 458 consultes referents a consum.

 Hem parlat amb Àlex Canovas, de la Unió de Consumidors de Catalunya i tècnic de l’Oficina Municipal del Consumidor de Sant Andreu de la Barca.

Tipologia de les consultes i reclamacions

El temes de les consultes i reclamacions durant el període objecte ha augmentat respecte l’any anterior. Cal esmentar la problemàtica d’inflació de preus i l’elevat augment del preu de la llum.


El primer sector amb més reclamacions ha passat a ser
els serveis bàsics (aigua, gas i llum)
, amb un total de 106, el subministrament elèctric com el més reclamat.

Respecte el subministrament elèctric, cal tenir en compte l’elevat augment de la factura de llum com la problemàtica de facturació que continuen patint les comercialitzadores per error de la Distribuïdora durant aquest any. Aquest succés i l’augment dels preus de la factura, han provocat que el subministrament elèctric sigui un dels més reclamats. Tanmateix, ja es va veure un augment l’any anterior d’aquest subministrament que, amb tot l’explicat anteriorment, ha fet que sigui un dels més reclamats del 2023.

Pel que respecta a les consultes sobre el servei de gas la gran majoria han versat sobre el contracte de manteniment una vegada donat de baixa el servei de subministrament de gas, on la companyia de gas reclama totes les quotes que queden pendents de pagament fins a complir l’any de contracte. D’altres també fan referència a un augment dels preus de la factura.

Finalment les consultes d’aigua més freqüents han estat per la reclamació de quantitats derivades de fugues d’aigua i preguntes sobre els imports que figuren en la factura com el cànon de l’aigua o el TRMR i moltes d’elles també han estat per a interpretar la factura.

 

El segon sector que acumula més consultes són de les telecomunicacions cal destacar que el major nombre de consultes venen derivades per l’ incompliment del contracte per part de les empreses, ja que capten al client oferint preus molt baixos però desprès no els compleixen, o també molts casos d’instal·lació de fibra òptica que desprès no era possible.

Tots els operadors existents de telecomunicacions estan cada vegada més centrats en la captació de nous clients amb ferotges campanyes de publicitat i inclús fregant en alguns casos la il·legalitat i l’estafa, obviant per aquest fet el manteniment dels clients que ja tenen, i per tant, relegant com a secundari la necessitat de prestar un correcte servei d’atenció als seus client.

Per temàtica, aquestes són les problemàtiques que acumulen més reclamacions:

  1. La permanència a l’hora de canviar d’operador.
  2. Els cobraments indeguts per realitzar la portabilitat.
    1. Inclusió del consumidor a un registre de morosos per part de la companyia quan té reclamació pendent de resolució.
    2. La reclamació d’import excessiu en les factures.
  3. Els pagaments a tercers .

 

El tercer sector que més consultes i reclamacions ha generat ha estat les entitats bancàries. La problemàtica principal fa referència a diferents cobraments (comissions, etc.) que ha efectuat l’entitat bancària amb un preu més elevat. D’altra banda, també es veuen afectats en referència a diferents operacions bancàries (hipoteques, contractacions, etc.) en les que sorgeix qualsevol problemàtica. També s’hi afegeixen les assegurances que depenen de l’entitat bancària ja que formen part d’ella i, per tant, la reclamació es fa direcció a aquesta. També hem de fer referència algun cas aïllat de clàusules sòl, despeses hipoteca i IRPH.

 

El quart sector és el sector dels comerços on l’ increment de les consultes i reclamacions es degut als canvis i devolucions de productes així com la garantia dels mateixos. Aquest any hi ha hagut un equilibri de consultes entre les compres online i les compres en establiment. Havent tornat a la normalitat després de la pandèmia, les persones consumidores compren presencialment a les botigues.

 

El cinquè sector és d’assegurances. La problemàtica principal d’aquest sector és l’augment de l’assegurança al renovar-se o la renovació automàtica la qual el consumidor no té cap informació o no sap que ha d’avisar amb un mes d’antelació per poder-se donar de baixa. També cal dir que moltes persones consumidores no saben quin contracte tenen amb la seva assegurança i, per tant, no tenen cap informació de les coses que l’assegurança es pot fer o no càrrec.