98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 de febrer de 2019

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 de febrer de 2019

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 28 de febrer de 2019.

 

 

 

sala de plens

ORDRE DEL DIA:
1.1. Retre compte al Ple de la corporació dels escrits oficials següents:

– Escrit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 24/12/18, amb registre d’entrada núm. E2018022325, en què ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità de data 18/12/2018, pel qual es desestimen les al•legacions presentades a l’acord de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa metropolitana per a la prestació de serveis i realització d’activitats ambientals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i aproven definitivament l’esmentada modificació de l’Ordenança.

– Escrit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 24/12/18, amb registre d’entrada núm. E2018022323, en què ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità de data 18/12/2018, pel qual es desestimen les al•legacions presentades a l’acord de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del Tribut metropolità, i aproven definitivament l’esmentada modificació del Tribut metropolità.

– Escrit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 24/12/18, amb registre d’entrada núm. E2018022324, en què ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità de data 18/12/2018, pel qual estimen i desestimen al•legacions a l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes metropolitanes de tractament i disposició de residus municipals, i aproven definitivament l’esmentada Ordenança fiscal.

1.2. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del Pressupost núm. 2/2019, per crèdit extraordinari.

1.3. Aprovació del Compte de gestió i recaptació de l’exercici de 2018, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

1.4. Aprovació del Compte de gestió de les multes de circulació corresponent a l’exercici de 2018, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

1.5. Retre compte de la Memòria d’actuacions de les campanyes organitzades pel Fòrum Solidari d’Entitats de Sant Andreu de la Barca, durant l’any 2018, al municipi.

1.6. Aprovació de la voluntat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de participar en la VII Fase de la Xarxa Europea de Ciutats Saludables de l’OMS (2019-2024).

1.7. Aprovació de les Bases específiques reguladores de les subvencions per a la creació del propi lloc de treball (autoocupació) de persones desocupades del municipi (Sant Andreu amb els emprenedors II).

1.8. Aprovació de les Bases específiques reguladores de les subvencions per al foment de l’ocupació efectiva amb la contractació de persones desocupades del municipi (Sant Andreu Avança per l’Ocupació V).

2. PART DE CONTROL  MOCIONS
2.1. Aprovació de la moció presentada per la Sra. Isabel Rosa Marcos Crego (regidora no adscrita), en data 14 de febrer de 2019, amb registre d’entrada núm. E2019002713, per a la millora de les zones d’esplai caní a Sant Andreu de la Barca.

2.2. Aprovació de la moció presentada per la Sra. Isabel Rosa Marcos Crego (regidora no adscrita), en data 14 de febrer de 2019, amb registre d’entrada núm. E2019002713, per donar suport a les peticions de la Comissió Promotora renda garantida de ciutadania, per al compliment de la implementació de la Llei de la renda garantida de ciutadania per part del govern de la Generalitat de Catalunya.

2.3. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, de data 15 de febrer de 2019, amb registre d’entrada núm. 2815, per afavorir la igualtat en el nomenclàtor del municipi de Sant Andreu de la Barca.

2.4. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, de data 15 de febrer de 2019, amb registre d’entrada núm. 2830, per a la instal•lació de passos de vianants a la carretera de Barcelona cruïlla amb el Camí Vell del Palau de Sant Andreu de la Barca.