98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Actualització de les restriccions COVID-19 fins al 23 de novembre

Actualització de les restriccions COVID-19 fins al 23 de novembre

Durada prevista fins al 23 de novembre a les 00 hores.

EMERGENCIES CAT

ENLLAÇ PUBLICACIÓ DOGC

Confinament nocturn

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 i les 6.00 hores. Excepcions a la mobilitat:

-Assistència sanitària d’urgència.

-Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència, sempre que sigui a la farmàcia més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.

-Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.

-Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.

-Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, amb el corresponent certificat professional).

-Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.

-Actuació urgent davant d’òrgans judicials.

-Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l’establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts.

-Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.

-Cura d’animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, entre les 4.00 i les 6.00 hores.

-Altres causes de força major o una altra situació de necessitat justificada.

 

Horari màxim d’obertura al públic:

-Serveis i comerç minorista, a les 21.00 hores.

-Restauració: servei de recollida per emportar a les 22.00 hores i servei de lliurament a domicili a les 23.00 hores.

-Activitats culturals que estiguin permeses, a les 22.00 hores.

-Els comerços d’aliments i altres productes essencials no estan afectats per les restriccions horàries i el seu horari d’obertura és l’habitual d’acord amb la normativa que limita els horaris de les botigues.

-Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, els establiments de menys de 300 m2 de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics no poden romandre oberts entre les 21.00 i les 6.00 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

 

Mobilitat

-Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte per mobilitat essencial:

.Assistència a serveis sanitaris i socials

-Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals

-Educació

– Retorn al lloc de residència

– Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables) o Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs

-Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials

.Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables

-Realització d’exàmens o proves oficials inajornables

o-Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

 

Cap de setmana: confinament municipal de divendres a les 6.00 hores a dilluns a les 6.00 hores, excepte mobilitat essencial abans indicada i:

-Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs

-Permisos i visites penitenciaris

– Custòdia compartida

-Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

-Reunions i sortides del domicili (sense canvis al que és vigent ara)

– Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible.

-Desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”.

-Reunions de com a màxim 6 persones, excepte bombolles de convivència. La bombolla ampliada ha de ser el més estable possible.

-Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics. S’afegeix l’excepció de les sortides escolars.

 

Treball

-Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral.

-Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible.

-Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta.

-Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.

 

Transport públic

-Ocupació de taxis fins a 9 places de capacitat, limitada a un màxim de 6 persones, inclòs el conductor, i sense poder ocupar la plaça del costat del conductor. Per tant, en vehicles de 5 places inclòs el conductor, l’ocupació màxima és de 4 persones inclòs el conductor, i per a vehicles de 7 places fins a 9, màxim 6 persones.

 

Serveis i comerç

-Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquin contacte personal, sempre que es concerti una cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar els serveis disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.

-El comerç minorista d’alimentació i productes essencials i de primera necessitat (productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres veterinaris, concessionaris d’automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d’estètica i centres de jardineria), inclosos els establiments en centres comercials, pot romandre obert.

-Comerç minorista no d’alimentació ni essencial, obertura condicionada a: o que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència o si tenen més de 800 m2, limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2).

-Centres comercials tancats: poden obrir les botigues d’alimentació, productes essencials i de primera necessitat i qualsevol que tingui una superfície inferior a 800 m2 i accés directe des del carrer a la botiga, i amb l’aforament limitat al 30%.

-Es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local sempre que s’evitin aglomeracions a l’interior, i amb repartiment a domicili.

-Mercats no sedentaris: aforament limitat al 30%.

 

Restauració

-Es manté la suspensió de l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment. El repartiment a domicili s’allarga fins a les 23.00 hores i la recollida a l’establiment, fins a les 22 hores.

-A les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega al mateix establiment, amb l’excepció dels serveis de restauració per a transportistes professionals en ruta.

 

Educació, infància i joventut

-Es manté l’activitat presencial als centres docents i de l’ensenyament de règim especial.

-Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’assistència presencial. Desenvolupar de forma telemàtica totes aquelles activitats que es pugui.

-Universitats: ensenyament a distància (sense canvis).

-Suspensió de tot el lleure infantil i les extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.

-Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial de l’alumnat.

 

Esport

– Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals

-Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals

 

Altres suspensions i tancaments

– Suspensió de totes les activitats culturals, espectacles i d’oci

-Fires comercials, convencions, congressos i festes majors

– Parcs i fires d’atraccions

– Establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques

-Activitats cíviques i comunitàries, excepte els serveis socials essencials

-Joc, casinos i sales de bingo

 

Altres limitacions

-Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil, fins a les 20.00 hores (sense canvis) (a Sant Andreu de la Barca els parcs estan tancats per evitar la propagació de la COVID-19)

-Arxius, museus, galeries d’art: activitats limitades al 33% de l’aforament (fins ara, no limitat)

-Biblioteques: només per a préstec de documents reservats (fins ara, no limitat)

-Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30%, sense excedir el nombre màxim de 100 persones.