98.0 fm En directe Signal
Home / Seccions Via directa / Servei Local de Català – Creix el consum de ràdio i televisió en català

Servei Local de Català – Creix el consum de ràdio i televisió en català

Rosa Monforte del Servei Local de Català ha destacat alguns punts del darrer Informe de Política Lingüística sobre l’ús del català.

La població total de Catalunya l’any 2016 és de 7.522.596 habitants. D’aquests, més de la meitat (64,9 %, 4.880.987 habitants) van néixer a Catalunya, 1.348.713 (17,9 %) van néixer a la resta de l’Estat i 1.292.896 van néixer a l’estranger (17,2 %). Els percentatges s’han mantingut estables des del 2008. La població nascuda fora de Catalunya és del 35,1%

Altres dades de l’informe assenyalen que els parlants de català han augmentat un 2,1% en un període de forta immigració.

En l’últim any creix el consum de televisió en català i la ràdio és el mitjà de comunicació on hi ha més consum en català.

El consum de diaris en català també ha augmentat lleugerament, també en castellà i altres llengües.

El 42,9% de llibres venuts a Catalunya són en català (en castellà el 49,5%).