98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / La Seguretat Social posa en marxa una línia de telèfon gratuïta per a consultes sobre l’Ingrés Mínim Vital

La Seguretat Social posa en marxa una línia de telèfon gratuïta per a consultes sobre l’Ingrés Mínim Vital

El termini de sol·licitud de la prestació s’inicia el 15 de juny i el l telèfon és el 900 20 22 22  (9h a 14.30h)


ingreso minimo vital

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha posat en marxa una línia de telèfon gratuïta per a les consultes dels ciutadans sobre l’Ingrés Mínim Vital.

L’Ingrés Mínim Vital, que pot sol·licitar-se a partir del 15 de juny, suposa una sèrie de polítiques articulades al voltant d’una prestació amb l’objectiu és reduir el nivell de pobresa i exclusió i persegueix garantir una millora real d’oportunitats d’inclusió social i laboral de les persones beneficiàries.

Es calcula que aquesta mesura pot aconseguir 850.000 llars, uns 2,3 milions de persones, la renda mitjana disponible de les quals no arriba als 310 euros mensuals.

EINA DE SIMULACIÓ SOBRE ELS REQUISITS
També es pot informar sobre l’Ingrés Mínim Vital a través de la pàgina web de la Seguretat Social (http://www.seg-social.es) i a través de l’assessor virtual.
L’eina de simulació es opoden comprovar si  es compleixen els requisits per a accedir a aquesta prestació i quina seria la quantia, en el cas de poder accedir-hi.


COM ES POT SOL·LICITAR?

L’Ingrés Mínim Vital podrà sol·licitar-se a partir del pròxim 15 de juny a través de diversos canals: la Seu Electrònica de la Seguretat Social, amb o sense certificat digital, els Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), quan la situació sanitària permeti reobrir-los, entre altres.

PRESTACIÓ I REQUISITS
L’Ingrés Mínim Vital  estableix un nivell de renda garantizable diferent per a cada tipus de llar. Completarà les rendes preexistents (entre altres, les salarials), fins a aquest llindar garantit per a cada tipus de llar que, en el cas de les llars unipersonals, és de 5.538 euros a l’any, l’equivalent a una pensió no contributiva.

-El primer requisit per a accedir al IMVserà el de la vulnerabilitat econòmica. També caldrà haver sol·licitat les prestacions i pensions a les quals pogués tenir dret.

-Hi haurà un titular per llar, que haurà de tenir entre 23 i 65 anys, excepte en els casos en què es compti amb menors a càrrec, en els quals no hi haurà requisit d’edat. Si el sol·licitant viu només, haurà d’acreditar que porta tres anys vivint de manera independent dels seus progenitors i haurà d’haver estat d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social durant almenys dotze mesos.

-Si els sol·licitants viuen integrats en una unitat de convivència aquesta haurà de portar constituïda almenys un any a la presentació de la sol·licitud.

-Per a tots els sol·licitants es requerirà almenys un any ininterromput de residència legal i efectiva a Espanya, excepte en les situacions de violència de gènere, tracta i explotació sexual.

-Perquè sigui reconeguda la prestació, la llar ha de tenir uns ingressos totals inferiors a la renda garantida per al seu tipus d’unitat de convivència. A més, s’exigirà un patrimoni (descomptant l’habitatge habitual) inferior a 3 vegades la renda garantida anual per a una llar unipersonal, amb una escala d’increments per nombre de membres en la llar.

-Per al reconeixement de la prestació es tindran en compte els ingressos de l’any immediatament anterior, encara que per a atendre les situacions de vulnerabilitat generades per la pandèmia de COVID-19, també es podrà reconèixer per a sol·licituds cursades durant 2020 tenint en compte la situació d’ingressos d’enguany.

-En el cas que el titular no estigui ocupat, s’exigirà la inscripció com a demandant d’ocupació per a l’accés a la prestació.

 

Font: Ministeri de Seguretat Social