98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Segueix en directe aquest dijous el ple municipal de Sant Andreu de la Barca a Ràdio Sant Andreu

Segueix en directe aquest dijous el ple municipal de Sant Andreu de la Barca a Ràdio Sant Andreu

El ple municipal es podrà seguir en directe a Ràdio Sant Andreu aquest dijous 25 de febrer a les 18.30h a través dels 98.0 fm i de www.radiosantandreu.com 

Sala Plens Ajuntament SAB 02

ORDRE DEL DIA:
1. PART RESOLUTÒRIA
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. A1112021000002 del Ple ordinari, de data 28 de gener de 2021.

1.2. Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2021DECL000214, de 12 de febrer, per a bescanviar el dia 3 d’octubre de 2021 pel dia 10 de gener de 2021, com a dia festiu amb obertura comercial autoritzada.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núm. 2021DECL000126; 2021DECL000127; 2021DECL000128; 2021DECL000129; 2021DECL000144 i 2021DECL000195, en matèria d’organització i de l’establiment d’un servei públic.

1.4. Aprovació de la modificació parcial de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.5. Modificació de la denominació de les quatre comissions informatives creades i mantenir la seva composició amb la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics, aprovada pel Ple de data 20 de juny de 2019, d’acord amb la nova organització municipal (Comissió Informativa d’Alcaldia; Comissió Informativa de Govern Obert, Serveis Generals, Planificació i Economia; Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat; i Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania i Polítiques Socials).

1.6. Aprovació del Pla estratègic de les subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’exercici de 2021.

1.7. Aprovació de les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’increment de l’ocupació efectiva amb la contractació de treballadors/es en situació d’atur de Sant Andreu de la Barca (Sant Andreu Avança per l’Ocupació VII).

1.8. Aprovació inicial de l’establiment del Servei Públic de Mediació Ciutadana de Sant Andreu de la Barca; de la Memòria, el Projecte d’establiment i el Reglament regulador de l’esmentat servei.

1.9. Aprovació de la modificació de l’Annex VI (Subvencions destinades a activitats i iniciatives esportives) de les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a activitats, projectes i serveis en els àmbits de Cultura, Participació Ciutadana, Serveis Socials, Cooperació, Ensenyament, Esports, Joventut i Polítiques d’Igualtat.

1.10.Adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al 4t Pla transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat 2021-2025.

 

2. PART DE CONTROL

2.1. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 10 de febrer de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021002349, per a la implementació a través d’una APP mòbil de la gestió de l’aparcament en zona blava i càrrega i descàrrega.

2.2. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 10 de febrer de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021002351, per a l’eliminació de la Taxa Rosa i per la bonificació de productes d’higiene femenina.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 11 de febrer de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021002432, per a la finalització del contracte de concessió del servei d’aigües de Sant Andreu de la Barca.

2.4. Precs i preguntes.