98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Quins canvis implica la reforma laboral aprovada pel Congrés dels Diputats?

Quins canvis implica la reforma laboral aprovada pel Congrés dels Diputats?

Amb un vot de diferència 175 a favor i 174 en contra, el Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma laboral impulsada pel govern espanyol.

La Reforma Laboral no implica una derogació total de la del 2012, però sí que implementa importants canvis en les relacions entre treballadors i empreses.

ELS CONTRACTES INDEFINITS SERAN ELS MÉS HABITUALS
La causa de la contractació només es podrà fer per substituir treballadors o per circumstàncies de producció.

ELS TEMPORALS HAURAN DE SER INDEFINITS EN TRES MESOS
Les empreses tenen fins al març per transformar els contractes temporals en indefinits.

DESAPAREIXEN ELS CONTRACTES PER OBRA I SERVEI
Deixaran d’existir el mes de setembre. Durant els pròxims tres mesos, les empreses els podran utilitzar, però només amb una durada màxima de sis mesos. Els que s’hagin signat abans de l’entrada en vigor de la Reforma, es mantindran fins que esgotin la seva vigència.

NO ES PODRAN ENCADENAR CONTRACTES TEMPORALS
La reforma redueix a 18 mesos en un període de 24, el termini de suma de contractes per adquirir l’estatus de treballador indefinit.

ELS SALARIS NO PODRAN BAIXAR PER SOTA DEL CONVENI
Tampoc es podrà pagar a un treballador un salari inferior al que estipuli el conveni.

ELS CONVENIS CADUCATS SEGUEIXEN FUNCIONANT
És el que s’anomena “ultraactivitat”, que torna a ser indefinida. Quan acaba la vigència d’un conveni, no cau fins que existeixi un nou acord. Per tant, els treballadors no perden drets laborals adquirits.

ELS JOVES TAMBÉ VEUEN REGULADA LA SEVA ACTIVITAT LABORAL
Hi ha dos nous formats de contracte, que substitueixen el de pràctiques. El formatiu “en alternança”, mentre s’estudia; i el que serveix “per a l’obtenció de la pràctica professional”, per a qui ja té un títol i està aprenent l’ofici.

S’HI ESTABLEIXEN NOUS ERTO
Si una empresa es veu obligada a fer un ajustament de la seva plantilla, a causa d’una crisi econòmica o de sector, podrà utilitzar el Mecanisme RED, similar a l’ERTO

MÉS MULTES A LES EMPRESES INFRACTORES
Les sancions seran més grans, perquè s’incrementen fins als 10 MIL euros en els casos més greus i s’aplicaran per cada treballador.

 

Font La Xarxa Ràdio