98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Preguntes freqüents sobre la fase 0 avançada

Preguntes freqüents sobre la fase 0 avançada

El CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya ha publicat una actualització de preguntes i respostes sobre que es pot fer en la fase zero avançada. (Actualitzades 17 maig 2020)

MERCAT SETMANAL SANT ANDREU BARCA - 14

CONSULTA TOT EL DOCUMENT 20200517-pmf-0

Quins canvis hi ha en el confinament?
Continua vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, que està limitada a activitats molt concretes, tal com es descriu a les preguntes posteriors. Des del 26 d’abril, s’ha autoritzat a passejar els menors d’edat fins a 13 anys acompanyats d’una persona adulta, amb determinades limitacions. Des del 2 de maig, s’ha autoritzat la sortida a passejar i fer activitat esportiva a persones de 14 anys o més, amb determinades limitacions.

Es mantenen les condicions per a activitats de restauració mitjançant els serveis de lliurament a domicili i la recollida de menjar per part dels clients i continua en vigor la prohibició de consumir a l’interior dels establiments.

Actualment, es permet la reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l’estat d’alarma fins a 400 m2 de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400 m2, amb mesures de prevenció. No és requereix cita prèvia.

Es flexibilitzen diferents mesures socials, amb limitacions concretes: s’autoritzen les vetlles, els enterraments i els actes de culte; es permet l’obertura de centres educatius per condicionar-los i dur a terme de funcions administratives, i les biblioteques i els museus.

Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de fer teletreball i d’establir mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral. Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball i s’hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral han de tenir en compte les mesures de prevenció i seguretat previstes.

Quins canvis hi ha en el confinament? Continua vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, que està limitada a activitats molt concretes, tal com es descriu a les preguntes posteriors. Des del 26 d’abril, s’ha autoritzat a passejar els menors d’edat fins a 13 anys acompanyats d’una persona adulta, amb determinades limitacions. Des del 2 de maig, s’ha autoritzat la sortida a passejar i fer activitat esportiva a persones de 14 anys o més, amb determinades limitacions.

Es mantenen les condicions per a activitats de restauració mitjançant els serveis de lliurament a domicili i la recollida de menjar per part dels clients i continua en vigor la prohibició de consumir a l’interior dels establiments.

Actualment, es permet la reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l’estat d’alarma fins a 400 m2 de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400 m2, amb mesures de prevenció. No és requereix cita prèvia.

Es flexibilitzen diferents mesures socials, amb limitacions concretes: s’autoritzen les vetlles, els enterraments i els actes de culte; es permet l’obertura de centres educatius per condicionar-los i dur a terme de funcions administratives, i les biblioteques i els museus.

Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de fer teletreball i d’establir mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral. Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball i s’hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral han de tenir en compte les mesures de prevenció i seguretat previstes.

 1. Em puc moure dins del meu municipi? Sí, però la mobilitat està limitada a les activitats autoritzades en els horaris específics que s’hagin establert, seguint sempre les mesures de seguretat previstes, especialment la distància física de 2 metres amb altres persones. 3. Puc entrar i sortir del meu municipi? Només per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili. També per adquirir productes si està justificat, com ara que no estiguin disponibles al municipi on es resideix.
 1. Puc anar a un municipi fora de la meva regió sanitària? No, excepte per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili.
 2. Puc anar a la meva segona residència? No.
 3. Puc anar a una segona residència fora de la meva regió sanitària si la meva parella hi té la residència habitual? No, només pot anar-hi qui hi tingui la residència habitual.
 4. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és a prop com lluny del meu domicili? Està permès, però preval sempre l’interès superior dels fills i filles. Cal complir les resolucions judicials sobre guarda, custòdia, visites i comunicacions. Els progenitors heu de fer un exercici responsable de la potestat parental i assolir els màxims acords possibles, tenint en compte la salut física i emocional dels vostres fills i filles i el bé comú. Si no us poseu d’acord i voleu resoldre el conflicte mitjançant un procediment de mediació, podeu demanar ajuda al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya  (centremediacio.dj@gencat.cat), que designarà una persona mediadora per ajudar-vos a trobar una solució al vostre conflicte.
 5. Al carrer, he de fer servir guants? No cal, però sí que és molt important rentar-se les mans abans i després de sortir al carrer, com a mesura de precaució.
 6. Al carrer, he de portar mascareta? No és obligatori utilitzar mascareta al carrer, però és recomanable portar-ne sempre que es pugui, sobretot en espais tancats. Al transport públic és obligatori. No és recomanable en el cas dels nens de 0 a 3 anys.
 7. Puc anar al meu centre de treball? Sí, amb les condicions de seguretat establertes en cada cas, però es continua fomentant el teletreball per a totes les persones treballadores que puguin treballar a distància.
 1. Puc sortir a comprar quan vulgui? Sí, podeu anar a comprar, sense necessitat de cita prèvia i sense limitacions horàries. Cal respectar l’horari preferent de compra dels majors de 65 anys corresponent a les franges horàries de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.
 2. Puc anar a la perruqueria, al fisioterapeuta, a l’òptica…? Sí, hi podeu anar, perquè tenen autorització per prestar servei amb la limitació d’obertura de no superar els 400 m2 de superfície i respectant les mesures de seguretat. Consulteu les preguntes freqüents sobre la reobertura de l’activitat de serveis a partir de la pregunta 161.
 3. Poden obrir els comerços? Sí, fins a 400 m2 de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400 m2, amb condicions de seguretat (distància física de 2 metres amb altres persones, entre d’altres). També concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície, però amb necessitat de cita prèvia.
 4. Restaurants i similars poden obrir i donar servei? Només per fer servei a domicili o per recollir comandes encarregades prèviament. Consulteu les preguntes freqüents sobre restauració a partir de la pregunta 147.
 5. Què es recomana i quines mesures de seguretat cal aplicar en aquests casos? Consulteu les preguntes freqüents sobre la reobertura de l’activitat comercial i la restauració a partir de la pregunta 123.
 6. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili? No és gens recomanable, però sí que es permet que us acompanyin si és imprescindible.
 7. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi? Sí, però es recomana fer-ho sempre a prop del domicili en el mateix municipi, per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior. Anar a comprar fora del municipi està especialment justificat quan el producte no estigui disponible al mateix municipi o es tracti de supermercats o similars on es pot fer una compra concentrada o única.
 8. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la elles mateixes? Sí, però quan li porteu el que heu comprat, recordeu que cal mantenir la distància de seguretat de 2 metres.
 9. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva? No es poden fer visites. Sí que es permet, en general, visitar un domicili per tenir cura de persones vulnerables o dependents i per recollir menors d’edat a casa dels progenitors o tutors, inclòs el règim de custòdia compartida o similar, amb les consideracions de la pregunta 7.
 10. Puc visitar els meus familiars dependents? Només si està justificat per necessitat i per garantir l’atenció que requereixen. Mantingueu la distància de 2 metres i eviteu el contacte físic.
 11. Soc persona dependent. La persona que m’assisteix podrà venir? Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.
 12. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar? Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.
 13. Puc quedar amb gent al carrer? No. Si us trobeu amb familiars o coneguts a l’espai públic, haureu de respectar les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de seguretat de 2 metres o establint mesures alternatives de protecció física, d’higiene de mans, etc.
 14. Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o similar? No està permès reunir-se amb persones amb qui no es conviu al mateix domicili.
 15. Podem estar-nos als espais comunitaris de l’edifici on vivim? Es demana no utilitzar-los com a espai d’ús compartit susceptible d’afavorir contactes i contagis.
 16. Puc fer servir les zones comunes de l’edifici on visc? Només per les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) i de forma individual. No se’n pot fer ús per a esbarjo, ni individual ni fent torns entre els veïns de l’edifici o de la comunitat, encara que sigui per a ús individual.
 17. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular? Sí.
 18. Puc baixar les escombraries a l’horari habitual? Sí.
 19. Puc baixar les escombraries del meu veí? Sí, però eviteu el contacte i respecteu la distància de 2 metres.
 20. Puc treure a passejar la meva mascota? Sí, de forma individual i per les necessitats de l’animal. També durant el passeig i l’activitat física i esportiva individual prevista i descrita més endavant.
 21. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer? Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S’ha de fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.
 22. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili? Només en el temps i la forma imprescindibles per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.
 23. I les protectores d’animals?
 24. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar? Sí que està permès sortir a tenir cura dels animals en el cas d’activitat professional amb animals de granja o similar.

 

 1. Es pot anar a la platja, al bosc o als parcs? Sí, en l’activitat d’esport o passeig, d’acord amb les limitacions del nombre de persones i les franges horàries permeses, sempre que l’ajuntament no les hagi tancat per seguretat.
 2. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual? Sí, si és un hort del qual es cullen productes necessaris per a la subsistència. També si és un hort on, a més, es tenen animals que s’han de cuidar. Amb anterioritat, ja estava permès anar-hi si hi ha activitat econòmica vinculada a l’hort. El desplaçament als horts s’ha de fer individualment. Queden exclosos d’aquest criteri els horts que hi pugui haver en segones residències, als quals continua estant prohibit anar. En el cas d’horts en espais municipals (parcs o similars) o de caràcter comunitari, els ajuntaments poden determinar restriccions específiques. L’Ajuntament de Barcelona ha determinat que se’n manté el tancament. Consulteu el vostre ajuntament en els altres municipis.
 3. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars? Ús individual, amb caràcter general.
 4. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars? En vehicles particulars de fins a 9 places: si els ocupants viuen junts, es permet l’ocupació total del vehicle (sense obligatorietat de mascareta). Si els ocupants no viuen junts, es permet fins a 2 persones per fila si utilitzen mascaretes, però respectant la màxima distància possible entre els ocupants.
 5. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa? Sí, les mateixes que en el cas anterior. A més, en el cas de camions, furgonetes o altres vehicles similars amb una única fila de seients, hi podran viatjar dues persones amb mascareta i garantint la distància màxima possible. En els autocars que lloguen les empreses per al transport, incloent-hi el transport per als seus treballadors, cal limitar l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte en el cas que els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar.
 6. I dins de taxis i VTC? Fins a un màxim de dues persones per fila de seients addicional a la del conductor (segona i tercera fila de seients, si n’hi ha), amb la màxima distància possible entre els ocupants. En el cas que tots els usuaris convisquin al mateix domicili, podran anar tres persones per cada fila addicional de seients. Al costat del conductor, no hi pot anar ningú.
 7. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets? Sí, per les causes de mobilitat previstes. Es permet viatjar dues persones si porten casc integral amb visera o mascareta o resideixen al mateix domicili. En motos d’ús compartit, el conductor i l’acompanyant han de fer servir guants (poden ser els guants habituals de protecció per a motoristes).
 8. Puc anar a recollir un familiar a l’aeroport, a l’estació…? No està previst específicament entre les excepcions a la mobilitat en l’espai públic. Sí que està previst per acompanyar persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran). 43. Podem compartir cotxe per anar al metge? Sí, amb les limitacions d’ocupació màxima establertes: com a màxim, dues persones per fila de seients i amb mascareta.
 9. Funciona el transport públic? Sí, però amb afectacions al servei i l’ocupació segons tipologia, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei. És obligatori utilitzar mascareta. En el cas d’autobusos o trens en què tots els passatgers van asseguts, es limita l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte els casos en què els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar. En el cas de transport que inclogui viatgers dempeus, s’ha de mantenir la màxima distància possible, amb la referència de la meitat dels seients disponibles i de dos viatgers per metre quadrat a la zona de peu. Cal reforçar la higiene i desinfecció de mans abans d’accedir al transport públic i després de sortir-ne.
 10. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina? Sí, en el marc de la seva activitat laboral.
 11. Funciona Correus? Sí, atès que el comerç postal està permès.
 12. Puc assistir a un acte de culte? Es permet l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç de l’aforament i que es compleixin les mesures generals d’higiene i distància d’1 metre. No es poden emprar els espais exteriors dels edificis ni la via pública, ni tampoc passadissos o espais laterals interiors dels edificis. Es recomana fer servir mascareta i desinfectar abans i després de cada acte i, durant aquests, desinfectar els objectes d’ús compartit freqüent. Caldrà posar a disposició dels assistents gels hidroalcohòlics o desinfectants d’activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat. No es permet fer servir aigua beneïda ni les ablucions. Cal fer sevir catifes individuals en el cas d’anar descalços a terra, embossant degudament les sabates en un espai previst específicament per fer-ho.   En les celebracions, limitades al temps imprescindible, s’ha d’evitar el contacte físic, la distribució de llibres o similars, tocar objectes de devoció o similars i l’actuació de corals.
 13. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic? S’autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l’aire lliure i 10 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat es restringeix a un màxim de 15 persones a més de l’oficiant. En tot cas, hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la distància mínima de seguretat de dos metres i la higiene de mans.
 14. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar? Sí, però consulteu el vostre metge per si és ajornable.
 15. Tinc una cita per a rehabilitació. Hi puc anar? Sí, però consulteu amb el professional si és ajornable, en el cas que no sigui urgent.
 16. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos…)? Consulteu amb l’ajuntament si podeu fer els tràmits de forma telemàtica o posposar-los. S’han suspès els terminis de tramitació administrativa (els dies d’estat d’alarma no compten dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius).
 17. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar? Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant aquests dies).
 18. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc fer-ho? Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti. Cal considerar que la Generalitat ha establert una moratòria en el pagament del lloguer d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i ha suspès la facturació corresponent al mes d’abril de 2020.
 19. Puc anar a donar sang? Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.
 20. Puc anar al cine, al teatre o a un altre espectacle cultural? No, estan obligats a tancar.
 21. Les biblioteques estan obertes? Hi puc anar? Les biblioteques poden obrir per oferir el servei de préstec, lectura a sala i informació bibliogràfica i bibliotecària, amb mesures de seguretat. No es permeten les activitats culturals, l’estudi a les sales, el préstec interbibliotecari, l’ús dels ordinadors i mitjans informàtics i l’ús de catàlegs d’accés públic o en fitxes. Es limita l’ocupació a un 30% de l’aforament màxim. Els documents i llibres consultats passaran a quarantena de 14 dies abans de tornar a préstec. Els usuaris no podran accedir directament als documents i llibres.
 22. Els museus estan oberts? Hi puc anar? Els museus també poden obrir amb limitacions d’un terç de l’aforament, mantenint distàncies de 2 metres de seguretat i visites individuals (individual s’entén també com a unitat familiar o de convivència).
 23. Estan oberts els hotels i els establiments turístics? Se n’ha decretat el tancament a partir del 27 de març inclòs. El tancament no afecta els hotels que es consideren serveis essencials perquè se n’ha previst l’ús extraordinari amb motiu de l’emergència de la COVID-19 a través de l’autoritat sanitària, i que s’han publicat al BOE. El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o altres de força major o situació de necessitat, a efectes exclusivament d’allotjament d’aquestes persones.  Els hotels considerats serveis essencials podran permetre l’accés a les seves instal·lacions i serveis de lavabo i restauració als transportistes professionals de mercaderies, tot i que no hi estiguin allotjats.
 24. Es pot fer turisme actiu i de natura? No a través d’empreses o activitats organitzades professionals. Només es pot anar a espais naturals a fer esport individual dins del mateix municipi de residència o a passejar si és a menys d’1 km del domicili propi.
 25. Està permesa la compravenda entre particulars? No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.
 26. Què passa si em caduca el DNI aquests dies? S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 27. I en el cas del carnet de conduir? La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada durant 60 dies.
 28. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV? Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.
 29. Hi ha alguna limitació en la mobilitat específica als carrers? Cal respectar les mesures de circulació habituals i les restriccions que es puguin establir puntualment d’horari o nombre de persones. A més, si camineu per la dreta sempre que pugueu, es redueix el nombre de creuaments amb altres persones.
 30. Hi ha algun “certificat de mobilitat” o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle? El Departament d’Interior ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligatori i es pot obtenir a través del seu web. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h. Complementàriament, les persones treballadores tenen dret a disposar d’un certificat de la seva empresa conforme han de desenvolupar una activitat laboral. No està limitat a un model concret de certificat.
 31. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior? Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat.

 

 

 1. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat, es pot denunciar?

Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici. 68. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?  Sí, en el cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l’estat d’alarma o no faci cas de les indicacions dels agents de l’autoritat.