98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Preguntes freqüents referents a ACTIVITATS COMERCIALS I SIMILARS sobre les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya

Preguntes freqüents referents a ACTIVITATS COMERCIALS I SIMILARS sobre les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya

El CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya ha publicat una actualització de preguntes i respostes sobre les restriccions d’activitats pel coronavirus

(ACTUALITZADES A 2 D’ABRIL)
Mercat SAB coronavirus

Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir?

57. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?
Sí, com a servei essencial, qualsevol botoga de venda d’aliments, inclosos els preparats.

58. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

59. Puc anar a bars i restaurants?
Estan obligats a tancar.

60. Puc anar al cine o teatre?
Estan obligats a tancar.

61. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?
Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius.

62. Les biblioteques/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?
Estan obligats a tancar.

63. Estan oberts els hotels?
Se n’ha decretat el tancament des del 27 de març inclòs. El tancament no afecta els hotels que es consideren serveis essencials perquè se n’ha previst l’ús extraordinari amb motiu de l’emergència de la COVID-19 a través de l’autoritat sanitària, i que estan publicats al BOE. El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o altres de força major o situació de necessitat, a efectes exclusivament d’allotjament d’aquestes persones.

64. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?
S’aplica el mateix criteri que per als hotels.   A més, cal tenir en compte que no està permès el desplaçament amb autocaravanes, excepte el retorn a domicili, ni ubicar-se en espais naturals, sinó únicament a l’espai que hagi habilitat el municipi

65. I les persones que hi estiguin hostatjades de manera estable i de temporada?
Hi poden continuar hostatjades només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament (no en els serveis comuns) que els permetin desenvolupar les activitats de primera necessitat. No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.

66. Els centres comercials estaran oberts?
Estan obligats a tancar.

67. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?
Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

68. Clíniques veterinàries?
La seva obertura està específicament prevista i autoritzada.

69. Perruqueries?
L’obertura del local no està permesa. Sí que està permesa la prestació professional de l’activitat a domicili. Es pot incloure el servei a animals domèstics per necessitat justificada.

70. Ferreteries?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

71. Botigues d’electrodomèstics?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

72. Botigues de recanvis?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

73. Immobiliàries i altres de similars?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.

74. Notaries?
Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent.

75. Botigues de cigarretes electròniques?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí que poden obrir les botigues de tabacs.

76. Botigues de mòbils?
Sí, com a excepció prevista per als locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).

77. Locutoris?
No, perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic.

78. Hípiques?
No pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que sí que s’hi pot accedir per a l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable.

79. Tallers mecànics d’automoció?
Sí, però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.

80. ITV?
S’ha aplicat el criteri de tancament.

81. Empreses de lloguer de vehicles a particulars?
S’ha establert un canvi normatiu que sí que permet l’obertura per al lloguer de vehicles a particulars per al desenvolupament de les activitats autoritzades.

82. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional?
Està permesa l’obertura del local comercial però només per a lloguer de vehicles professionals.

83. Llibreries i quioscos?
Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per a la venda de premsa i papereria).

84. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?
Només està específicament permesa l’entrega a domicili.

85. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

86. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

87. Poden continuar les obres a la via pública?
No, excepte les imprescindibles per als serveis essencials. La Generalitat ha suspès l’execució dels seus contractes d’obres.

88. I les protectores d’animals?
Sí, però no es podrà passejar els animals en grups de persones.

89. I el mercat setmanal?
Pot funcionar però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.

90. Botigues de begudes?
Sí.

91. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?
Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, podeu fer la comanda per aquests mitjans

92.Està permesa la compravenda entre particulars?
No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.

93-Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?
No, excepte que es considerin servei essencial.

94.Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?
No, perquè no es consideren un servei essencial.

95. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?
No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.

96-Poden obrir els planters d’hort?
Sí, per la part d’horta que forma part de la cadena agroalimentària. No per al públic en general,  només per als professionals.

97.Es pot treballar en una explotació forestal?
Sí, està permès per la part de combustibles i elements de paqueteria i similars.

98.Està permesa la venda de bombones de butà?
Sí, com a servei bàsic i especificat a la llista d’activitats laborals considerades servei essencial.

99.Estan permeses les reparacions d’urgència?
Sí, pel que fa a serveis bàsics com el subministrament elèctric, la calefacció i el gas, l’aigua i les telecomunicacions. No es permet, però, l’obertura del local comercial al públic.

100.Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris?
Sí, poden obrir les parades d’alimentació, begudes i productes higiènics i d’alimentació animal d’aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.

101.Quines són les mesures que han d’adoptar els mercats setmanals, no sedentaris?
Han d’evitar les aglomeracions: cal garantir que no ocupen més d’1/3 de l’espai i que sols s’hi accedeix per llocs controlats, sense superar en cap moment les 1.000 persones d’aforament. Dins del mercat, les parades s’han de col·locar separades 2 metres a banda i banda i a 6 metres de la parada del davant. Els clients han de fer cua i mantenir entre ells una distància de 2 metres, i no poden tocar els productes si no és que el paradista els facilita guants d’un sol ús.