98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / La població estrangera disminueix a Sant Andreu de la Barca i en el conjunt del Baix Llobregat per cinquè any consecutiu‏

La població estrangera disminueix a Sant Andreu de la Barca i en el conjunt del Baix Llobregat per cinquè any consecutiu‏

A Sant Andreu de la Barca la població estrangera suposa un 9,1% de la població i ha dismituit un 4.2% respecte l’any anterior.

POBLACIO ESTRANGERA BAIX LLOBREGAT

L’Observatori del Baix Llobregat ha presentat les dades del 2015 on destaca que  la població estrangera ha disminuït en 6.295 persones i representa així el 9,3% del conjunt de residents del territori.

Aquesta disminució de la població estrangera resident continua, per cinquè any consecutiu, amb la tendència iniciada al 2011, i segueix la pauta de l’Àmbit Territorial Metropolità i del conjunt de Catalunya.

Tal i com destaca l’informe la variació i disminció d ela poblaciço estrangera que s’està donant en els darrers anys es pot atribuir a fets diversos: d’una banda, al fet de la disminució dels fluxos migratoris provinents de l’exterior i a l’augment de les sortides cap a l’exterior.

Però també es destacaque els canvis en la xifra de població estrangera d’un territori no depenen no-més del saldo migratori, sinó que també pot ser causa del creixement vegetatiu (naixements i defuncions de població estrangera) i el procés de naturalització (persones estrangeres que adquireixen la nacionalitat espanyola).

En xifres absolutes de població estrangera, els municipis que més estrangers han perdut en el darrer any han estat Cornellà de Llobregat (-1.066), Esplugues de Llobregat (-888), Sant Boi de Llobregat (-606) i Castelldefels (-504)

A Sant Andreu de la Barca la població estrangera suposa un 9,1% de la població i ha dismituit un 4.2% respecte l’any anterior.
Pel que fa a la procedencia dels països la majoria provenen de Marroc (37%), Ghana (9%),  Romania (6%) fins arribar a 41 nacionalitats i diferents