98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / El ple municipal se celebrarà dijous a porta tancada i amb la presència només de l’alcalde i els portaveus

El ple municipal se celebrarà dijous a porta tancada i amb la presència només de l’alcalde i els portaveus

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dijous 26 de març a les 10h  el ple ordinari corresponent al mes de març i ho farà prenent mesures especials conseqüència de la pandèmia del coronavirus.

El ple es podrà seguir a Ràdio Sant Andreu 98.0 Fm i a www.radiosantandreu.com
Sala Plens Ajuntament SAB

El Ple es farà a porta tancada, de manera que no podrà assistir públic, i comptarà només amb la presència de l’alcalde, Enric Llorca, i dels portaveus dels quatre grups municipals representats a l’Ajuntament, que tindran un vot ponderat en funció de la seva representativitat.

El Ple té previst aprovar una declaració institucional amb la que el consistori pretén mostrar el seu suport a la població, molt especialment als més vulnerables.

Des de el consistori  es destacat que l’Ajuntament de Sant Andreu treballa de manera telemàtica i els diferents òrgans de Govern es reuneixen de manera on line.  Malgrat això, el Ple es farà de manera presencial, adoptant les mesures de seguretat establertes, perquè en el moment de la seva convocatòria encara no es disposava dels mitjans telemàtics per fer-ho a distància.

Sala Plens Ajuntament SAB 03

ORDRE DE DIA PLE MUNICIPAL 26 MARÇ 2020
1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de les actes de les sessions núm. A1112020000001 i A1112020000002, dels plens ordinaris celebrats en dates 30 de gener i 27 de febrer de 2020, respectivament.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació dels Decrets de l’Alcaldia núm. 2020DECL000271; 2020DECL000308 i 2020DECL000338.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació del Decret de l’Alcaldia pel qual es resol la celebració del Ple ordinari a porta tancada, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponents al quart trimestre de 2019.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades relatives al període mig de pagament corresponents al quart trimestre de 2019.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria corresponent al quart trimestre de 2019.

2. PART DE CONTROL

2.1. Declaració institucional davant la situació d’emergència provocada per la pandèmia del COVID-19 a Sant Andreu de la Barca.

3. PRECS I PREGUNTES