98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 27 de juliol de 2023

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 27 de juliol de 2023

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio i el vídeo del ple municipal celebrat el 27 de juliol de 2023

ORDRE DEL DIA:
1. PART RESOLUTÒRIA
1.1. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost número 5/2023, per suplement de crèdit.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.2. Proposar a la Conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que fixi les festes de caràcter local de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2024, els dies 2 de setembre i 30 de novembre.

APROVAT PER UNANIMITAT

2. PART DE CONTROL
2.1. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2023DECL001794, 2023DECL001815, 2023DECL001909, 2023DECL001910, 2023DECL001944, 2023DECL001988, 2023DECL001989, 2023DECL001990, 2023DECL001991, 2023DECL002025, 2023DECL002026, 2023DECL002128, 2023DECL002198, 2023DECL002211, 2023DECL002235, 2023DECL002272, 2023DECL002278, 2023DECL002298, 2023DECL002299, 2023DECL002323, 2023DECL002326, 2023DECL002327 i 2023DECL002329, de dates 25 i 29 de maig; 6, 8, 10, 12, 21, 29 i 30 de juny; 4, 7, 10 i 14 de juliol de 2023.

 

2.2. Moció presentada pel grup municipal Socialista a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en data 14 de juliol de 2023, amb registre d’entrada número E2023014309, de suport al projecte industrial i social de l’empresa CELSA i per preservar el seu futur.

APROVADA PER UNANIMITAT

 

2.3. Assumptes sobrevinguts.

Aprovació Pla Educatiu d’Entorn i conveni entre Ajuntament i Generalitat per la posada en marxa d’aquest pla. L’objectiu del pla és afavorir l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les seves dimensions, personal acadèmica, social i laboral a més de treballar per la convivencia i la cohesió social.

Aprovat per Fem Sant Andreu, PSC, En Comú Podem, Som Sant Andreu.
Vox en contra i PP abstenció

 

2.4. Precs i preguntes.