98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 27 juny de 2024

Àudio Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 27 juny de 2024

ÀUDIO PLE MUNICIPAL 27 DE JUNY

 

 

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió número A1112024000006, del Ple extraordinari i urgent de data 13 de maig de 2024.

1.2. Aprovació de l’Annex al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, pel desenvolupament del Projecte d’assessoria de mobilitat internacional per a joves, de l’1 de gener de 2024 fins al 30 d’abril de 2026, corresponent a l’establiment dels imports definitius vinculats al pagament del servei especialitzat en mobilitat internacional per a joves.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.3. Aprovació de l’elaboració i posterior impuls del Pla local d’Educació de Sant Andreu de la Barca, com a eina estratègica de planificació i actuació de llarga durada en matèria d’educació i formació abordant les diverses etapes vitals: primera infància, adolescència, joventut, adultesa, maduresa activa i gent gran.

APROVAT
A FAVOR: FEM, PSC Som i En Comú Podem
EN CONTRA: VOX
ABSTENCIÓ: Partit Popular

1.4. Aprovació inicial de la modificació del pressupost número 8/2024, per suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

APROVAT
A FAVOR: FEM, Som i En Comú Podem
EN CONTRA: Partit Popular
ABSTENCIÓ: PSC i VOX

2. PART DE CONTROL
2.1. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2024DECL002051; 2024DECL002211; 2024DECL002237; 2024DECL002252 i 2024DECL002288 de dates 29 de maig; 11, 12, 13 i 14 de juny de 2024, respectivament.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2024, pel qual, es va sotmetre a consulta pública prèvia l’elaboració del Projecte d’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de Sant Andreu de la Barca, per un termini de vint dies hàbils, del 14 de juny fins al 12 de juliol de 2024.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de VOX San Andrés de la Barca, en data 14 de juny de 2024, amb registre d’entrada número E2024012428, sobre un Pla de protecció de pluges. 

RETIRADA

2.4. Moció presentada pel grup municipal En Comú Podem Sant Andreu de la Barca, en data 14 de juny de 2024, amb registre d’entrada número E2024012434, per a rebutjar les anomenades lleis de la concòrdia i garantir la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de memòria democràtica.

APROVAT
A FAVOR: FEM, PSC, Som i En Comú Podem
EN CONTRA: VOX  i Partit Popular

 

2.5. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP de Sant Andreu de la Barca, en data 14 de juny de 2024, amb registre d’entrada número E2024012438, amb motiu del Dia mundial de presa de consciència sobre l’abús i maltractament a les persones grans.

RETIRADA

2.6. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP de Sant Andreu de la Barca, en data 14 de juny de 2024, amb registre d’entrada número E2024012438, per a l’adhesió de Sant Andreu de la Barca a la Campanya internacional “Banco Rojo” contra la violència masclista.

REBUTJADA
A FAVOR: PSC i Som
EN CONTRA: FEM, VOX  i En Comú Podem
ABSTENCIÓ:Partit Popular

2.7. Moció presentada pels grups municipals de FEM Sant Andreu-AM i En Comú Podem Sant Andreu de la Barca, en data 14 de juny de 2024, amb registre d’entrada número E2024012452, d’adhesió a la I Trobada d’abanderats dels pobles LGTBIQ+ de Catalunya.

APROVAT
A FAVOR: FEM, PSC, Som, Partit Popular i En Comú Podem
EN CONTRA: VOX

2.8. Declaració institucional del 28 de juny de 2024, Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+.

2.9. Declaració institucional per l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al manifest elaborat pel Consell de la Gent Gran de Catalunya, amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les persones grans, 15 de juny.

2.10.Assumptes sobrevinguts.

2.11.Precs i preguntes