98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 28 de juliol de 2022

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 28 de juliol de 2022

Disponible àudio i vídeo del ple municipal de Sant Andreu de la Barca celebrat el 28 de juliol de 2022

 

 

ORDRE DEL DIA:
1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari núm. A1112022000007, de data 30 de juny de 2022.

1.2. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del Pressupost únic municipal número 6/2022, per crèdit extraordinari.

1.3. Aprovació inicial de les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’assignacions econòmiques a projectes municipals per a l’ocupació (Sant Andreu de la Barca amb els emprenedors IV), en règim de concurrència competitiva.

1.4. Aprovació de l’adhesió a la pròrroga, per un període de quatre anys, del Conveni marc de col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal “Muntanyes del Baix”, subscrit amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de Begues, Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat, Pallejà, La Palma de Cervelló, Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Martorell i Castellví de Rosanes.

1.5. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació, per a la implantació de nous equipaments a l’entorn del carrer del Garraf de Sant Andreu de la Barca, promoguda per aquesta corporació, i redactada per Salvador Matas Arquitectes, SLP.

1.6. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per al manteniment i gestió del parc de la Solana de Sant Andreu de la Barca.

2. PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2022DECL002075; 2022DECL002076; 2022DECL002172, de dates 1 i 11 de juliol de 2022, respectivament.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit tramès per la Diputació de Barcelona, en data 6 de juliol de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022012233, pel qual, ens notifiquen els acords adoptats pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de juny de 2022, d’aprovació d’una moció presentada pel grup polític de Junts per Catalunya, en defensa dels jutjats de pau, per la qual, rebutgen l’eliminació d’aquests i defensen la seva permanència en els municipis, per la important tasca activa de mediació que exerceixen.

2.4. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 14 de juliol de 2022, amb registre d’entrada número E2022012842, de proposta de millora per la seguretat viària de la ciutat, i per la substitució del coixí berlinès.

2.5. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 15 de juliol de 2022, amb registre d’entrada número E2022012928, per a garantir el seguiment, la transparència i l’execució dels acords de les mocions aprovades en els plens municipals.

2.6. Declaració institucional per a exigir la millora de l’atenció de les víctimes de la violència masclista als Jutjats de Martorell.

2.7. Assumptes sobrevinguts

2.8. Precs i preguntes.