98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 27 de gener de 2022

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 27 de gener de 2022

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 27 de gener de 2022 

 

 

ORDRE DEL DIA:
1. Presa de possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, del senyor David Solsona i Font.

2. PART RESOLUTÒRIA
2.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari núm. A1112021000016, de data 27 de desembre de 2021.

2.2. Aprovació de la minuta del Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires, per dur a terme un projecte supramunicipal en l’àmbit de l’actuació dels Centres Locals de Serveis a les Empreses, amb una durada fins al 31 de març de 2024.

VOTACIÓ:
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS i PODEMOS

2.3. Aprovació de la minuta del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la gestió del projecte singular “Joves en Acció”, en el marc de la convocatòria per a l’any 2021, de projectes singulars del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, durant l’any 2022.

VOTACIÓ:
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS i PODEMOS

2.4. Aprovació de l’establiment del règim de fiscalització i intervenció prèvia de les despeses i obligacions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, subjectes a funció interventora, d’acord amb l’article 13 del Reial decret 424/2017.

VOTACIÓ:
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS i PODEMOS

2.5. Aprovació inicial de la modificació de les Bases específiques reguladores de les subvencions per a l’any 2018, destinades a activitats, projectes i serveis en els àmbits de Cultura, Participació Ciutadana, Serveis Socials, Cooperació, Ensenyament, Esports, Joventut i Polítiques d’Igualtat, i del seu Annex VI.

VOTACIÓ:
A FAVOR: PSC, CIUTADANS i PODEMOS
ABSTENCIÓ: FEM SANT ANDREU

2.6. Aprovació inicial de les Polítiques de Gestió Documental de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

VOTACIÓ:
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS i PODEMOS

2.7. Designació del regidor de Promoció Econòmica, Ocupació, Formació, Indústria, Comerç i Turisme, senyor Juan Pérez López, com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

VOTACIÓ:
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS i PODEMOS

3. PART DE CONTROL
3.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

3.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núm. 2021DECL002841; 2021DECL002857; 2021DECL002909; 2021DECL002934; 2022DECL000016; 2022DECL000025 i 2022DECL000032, de dates 24, 28 i 31 de desembre de 2021, i 7, 11 i 12 de gener de 2022.

3.3. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al segon trimestre del 2021, de les quals ha transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació, en compliment de l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

3.4. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 13 de gener de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022000708, per a impulsar un Pla comunitari de salut mental per a menors, adolescents i joves a Sant Andreu de la Barca.

VOTACIÓ:
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS i PODEMOS

3.5. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 14 de gener de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022000752, de suport a la reforma laboral i el diàleg social per la seva incidència al món local.

VOTACIÓ:
A FAVOR: PSC i PODEMOS
ABSTENCIÓ: 
FEM SANT ANDREU i CIUTADANS

3.6. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 17 de gener de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022000827, en defensa i protecció de l’escola i la llengua catalana.

VOTACIÓ:
A FAVOR: FEM SANT ANDREU, PODEMOS i PSC
EN CONTRA: CIUTADANS

3.7. Assumptes sobrevinguts.

3.8. Precs i preguntes.