98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Segueix en directe a Ràdio Sant Andreu el darrer ple de la legislatura

Segueix en directe a Ràdio Sant Andreu el darrer ple de la legislatura

A partir de les 19 h retransmissió a Ràdio Sant Andreu del ple municipal. Es podrà seguir als 98.0 fm,  a www.radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

ORDRE DEL DIA:
1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari número A1112023000004, de data 27 d’abril de 2023.

1.2. Rectificació d’ofici de l’acord segon del Ple de la corporació, de data 30 de març de 2023, d’aprovació del Conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a la cessió de la gestió de l’ús de catorze habitatges de titularitat pública.

A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.3. Aprovació de l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu a l’Oficina d’Habitatge de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2023.

A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.4. Aprovació de l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2023.

A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.5. Deixar en suspens l’aplicació dels apartats de l’article 20, lletres b), c) i d) de l’Acord de condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca; i deixar en suspens l’aplicació dels apartats de l’article 20 lletres b), c) i d) del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral.

A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.6. Aprovació del plus de Policia de Seguretat Vial, amb un import de 135,00 euros mensuals, adoptat per l’acord de la Comissió Paritària, que serà cobrat únicament pels policies que realitzin efectivament les funcions esmentades, en la fitxa descriptiva d’aquest lloc de treball.

A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

2. PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2023DECL001385; 2023DECL001387; 2023DECL001404; 2023DECL001414; 2023DECL001460; 2023DECL001493; 2023DECL001540 i 2023DECL001648, de dates 26 i 27 d’abril; 3, 5, 8 i 17 de maig de 2023.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitada, corresponent al primer trimestre del 2023.

2.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, corresponent al primer trimestre del 2023.

2.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de l’informe trimestral de tresoreria, corresponent al primer trimestre del 2023.

2.6. Assumptes sobrevinguts.

2.7. Precs i preguntes.