98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / El Ple de l’Ajuntament aprova una moció contra la homofòbia i la transfòbia

El Ple de l’Ajuntament aprova una moció contra la homofòbia i la transfòbia

El Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca ha aprovat per unanimitat la moció institucional contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.
La moció va ser aprovada en el ple del 26 de maig de 2016.

Per tal de protegir i garantir els drets i llibertats de les persones LGTBI, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca proposa els següents acords:

Primer.- Demanar la despatologització de la transsexualitat, prevista de forma expressa a l’articulat de la Llei. Que s’apliqui l’article 16 referent a l’àmbit de salut que hauria d’incorporar la perspectiva de gènere i tingui en compte les necessitats específiques de les persones LGTBI, amb la finalitat de garantir el dret a rebre l’atenció sanitària i a gaudir dels serveis de salut en condicions objectives d’igualtat.

Segon.- Garantir els drets sexuals i reproductius de les dones lesbianes i bisexuals per accedir a la reproducció assistida amb serveis de suport, assessorament, confidencialitat i respecte a la privacitat.

Tercer.- Treballar per aconseguir la igualtat de tota la ciutadania en el sistema de salut pública que passa també per aprovar i dotar econòmicament d’un pla d’acció per la prevenció del VIH i contra l’estigma relacionat que incorpori totes les noves estratègies de prevenció del VIH (inclosa la Profilaxi Pre Exposició (PrEP) des de una perspectiva de salut sexual així com la formació dels professionals sanitaris per aconseguir avenços reals.

Quart.- Desenvolupar el mecanisme per combatre l’assetjament escolar a les persones LGTBI. En concret, l’article 12.6 diu: “S’ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons. En aquest sentit, s’ha de promoure el desplegament efectiu de plans de convivència amb un èmfasi especial en les mesures de prevenció i d’actuació contra l’assetjament de què poden ésser objecte les persones LGBTI en el medi escolar”.

Cinquè.- La implementació dels articles 12, 13 i 14 que han de garantir, entre d’altres, la igualtat d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació en tot el sistema educatiu formal i no formal, i en els materials formatius. Així mateix, exigim que s’acompleixi l’article 22 per tal que les administracions públiques de Catalunya procurin que la documentació́ administrativa s’adeqüi a les relacions afectives de les persones LGBTI i a la diversitat de famílies existent.

Sisè.- Demanar la prevenció i el tractament dels efectes perniciosos de l’homofòbia en les persones grans LGTBI. Volem que sigui millor estudiada per les institucions públiques la situació de les persones LGTBI grans que estant soles, són vulnerables i precàries; que sigui reconeguda la necessitat que aquestes persones tenen de ser detectades (amb demanda o sense de l’interessat) i protegides i de comptar amb espais segurs on viure. Que les persones LGTBI grans, soles, vulnerables i precàries siguin considerades per causa de l’homofòbia existent, i als efectes socials oportuns, població en alt risc de patir greus situacions d’assetjament, abús afectiu i patrimonial.

Setè.- Volem que les accions socials reverteixin a les persones LGTBI, amb diversitat funcional i establir les mesures pertinents per a garantir un tracte i una estada adequats de les persones LGBTI a les dependències policials i a les que estiguin en privació de llibertat.

Vuitè.- Demanar que els pressupostos de la Generalitat inclogui una partida dotada per tirar endavant aquestes accions i poder implementar definitivament la Llei 11/2014.