98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Oberta la convocatòria per al càrrec de Jutge de Pau substitut a Sant Andreu de la Barca

Oberta la convocatòria per al càrrec de Jutge de Pau substitut a Sant Andreu de la Barca

El termini és del 30 d’octubre al 12 de novembre

Obertura de la convocatòria per presentar-se al càrrec de jutge de pau substitut de Sant Andreu de la Barca, per la legislatura 2018-2022 (el termini serà del 30 d’octubre fins el 12 de novembre de 2018, ambdós inclosos).

Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

jutgat de pau - copiaREQUISITS:

· Tenir nacionalitat espanyola.

· Ser major d’edat.

· Acreditar no tenir cap impediment físic o psíquic per a la funció judicial (aportant certificat de salut emès per professional competent).

· No haver estat condemnat per delicte dolós mentre no s’hagi obtingut rehabilitació.

· Els que estiguin processats per delicte dolós fins que no siguin absolts o es dicti acte de sobreseïment.

· Estar en ple exercici dels drets civils.