98.0 fm En directe Signal
Home / Seccions Via directa / Medi Ambient / Medi Ambient – Els residus municipals

Medi Ambient – Els residus municipals

Rosa M Asencio Medi Ambient
Rosa MªAsencio a l’espai de Medi Ambient ha comentat que es fa amb els residus municipals i quin és el model català de residus municipals.

Es consideren residus municipals, aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials.
Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.