98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Marroc, Ghana i Xina, principals orígens de la població estrangera resident a Sant Andreu de la Barca

Marroc, Ghana i Xina, principals orígens de la població estrangera resident a Sant Andreu de la Barca

La població estrangera  resident a Sant Andreu de la Barca se situa en el 9,8% segons dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat corresponents a l’any 2020.

Jornada Diversitat 2018 Sant Andreu Barca - 36

A  Sant Andreu de la Barca segons aquest informe hi viuen  2.709 persones que procedeixen d’altres països dels 27,569 habitants actuals a la ciutat.
La població marroquina és la primera nacionalitat estrangera en 20 dels 30 municipis de la comarca, com també a Sant Andreu de la Barca on un 37% procedeixien del Marroc, un 11% de Ghana i un 7% de la Xina fins a arribar a 56 països diferents.

La població estrangera resident al Baix Llobregat torna a augmentar per quart any consecutiu  l’any 2020 , i representa el 11% del total de població.

Els tres municipis de la comarca que tenen una proporció de població estrangera més elevada són Castelldefels (21,3%), Martorell (18%) i Cornellà de Llobregat (16%).

El perfil migratori segons l’estudi de  l’observatori Comarcal del Baix Llobregat.d’aquests municipis és molt divers: mentre que a Castelldefels la majoria d’estrangers tenen nacionalitats de la resta d’Europa (italiana, romanesa i francesa, principalment), a Martorell per exemple, són predominants els estrangers procedents d’Àfrica i d’Àsia (Marroc, Ghana i Pakistan).

Martorell és el municipi de la comarca amb un índex de segregació més elevat (36,6%) i juntament amb Cornellà de Llobregat i Sant Andreu de la Barca forma part dels 3 municipis de la comarca que es situen per sobre o en el 25% en el valor d’aquest índex. Pel que fa a Sant Andreu de la Barca la xifra és del 24,9%.

L’anàlisi de la concentració de població estrangera per seccions censals ofereix la possibilitat de mesurar si la distribució d’aquesta població es produeix de forma més o menys desigual entre les diferents zones territorials i seccions de cada municipi, podent calcular així indicadors de concentració i segregació residencials.

Segons aquests indicadors, en tots els municipis de la comarca amb més d’una secció censal existeix una d’elles amb una proporció de població estrangera superior a la mitjana municipal, per tant es pot afirmar que, sigui en major o menor grau, en tots els municipis es dona una major concentració de població estrangera en alguna de les seves zones.

 

ESTUDI OBSERVATORI BAIX LLOBREGAT