98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / L’Ajuntament destina 83.140 euros per lluitar contra l’exclusió i la pobresa energética

L’Ajuntament destina 83.140 euros per lluitar contra l’exclusió i la pobresa energética

ajuntamentL’alcalde Enric Llorca ha comunicat la nova línia d’ajudes per a aquelles famílies que es troben en serioses dificultats per poder pagar els subministraments bàsics de la llar com són la llum, l’aigua o el gas.

L’Ajuntament destinarà un total de 83.140 euros amb l’objectiu de donar cobertura econòmica per evitar talls de subministraments i saldar factures impagades per a aquelles famílies que es troben en situació de pobresa energètica.

Amb aquest ajut, una vegada tramitada, paralitza el procés de tall de subministrament per part de la companyia i cobreix el deute que s’ha generat.
Les persones interessades hauran d’aportar les factures que no han pogut pagar així com la documentació que acrediti la seva situació econòmica familiar.
Els requisits per accedir a l’ajuda és ser titular del contracte de subministrament d’ús domèstic per concepte de gas, aigua i/o electricitat i tenir uns ingressos bruts anuals per família no superiors a 10.841 euros per família unipersonal, 18.429 euros per família de dues persones i 23.849 euros per a famílies de tres o més persones.
També podran accedir persones majors de 60 anys (amb pensió mínima de jubilació, incapacitat, viduïtat…) i unitats familiars amb tots els seus integrants en atur.

Les sol·licituds per accedir a les ajudes es poden realitzar en el departament de Serveis socials de l’Ajuntament, situada en la segona planta. Per a més informació: 93 635 64 02.