98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / L’Ajuntament de Sant Andreu aprova una moció de la PAH que demana sancionar els bancs amb pisos buits

L’Ajuntament de Sant Andreu aprova una moció de la PAH que demana sancionar els bancs amb pisos buits

El ple municipal de Sant Andreu de la Barca (29-01-2014)  ha aprovat  la moció elaborada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) en què es demana sancionar els immobles permanent desocupats propietat d’entitats financeres.
La moció va ser aprovada amb els vots favorables de PSC, CiU, ICV-EUiA, ERC, Democracia 3.0 i PxC. el PP es va abstenir.


Els acords de la moció presentada i finalment aprovada.

Primer.- Manifestar el compromís d’endegar mesures municipals en base a la legalitat competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a l’emergència habitacional, actuant L’ajuntament d’ofici sol licitant a les entitats financeres la quantitat d’immobles de la seva propietat en un curt període de temps,

Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament existent , que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007.

Tercer.- Elaborar i aprovar programes d’inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de l’administració i l’atorgament d’audiència a l’interessat, o be realitzant una inspecció física des de l’administració.

Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva duna utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldria requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.

Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no s’ha produït l’ocupació de l’immoble.

Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molí greu en cas que es mantingui la desocupació de l’habitatge un cap esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.

Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les entitats municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya i Associació de Municipis de Catalunya), al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaria, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.

 

Enllaç al ple celebrat el 29 de gener de 2014