98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / El Premi Literari Ciutat de Sant Andreu de la Barca 2022 facilita la presentació de les obres a través d’un formulari online

El Premi Literari Ciutat de Sant Andreu de la Barca 2022 facilita la presentació de les obres a través d’un formulari online

El regidor de Cultura, Juan Pablo Beas ha presentat la nova edició del certamen literari que organitza l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Fòrum Cultural Gaspar de Presses.

Les obres es podran presentar de 10 d’octubre a 10 de novembre a través d’un formulari a la web de www.sabarca.cat. (disponible a partir del 10 d’octubre)

El certamen manté les categories de poesia, relat i microrelat.

BASES

Hi poden concórrer totes les persones que ho desitgin, majors de 18 anys i que resideixin a l’Estat espanyol, excepte els guanyadors de l’última edició a cada modalitat.

MODALITATS

El premis convocats corresponen a les modalitats següents:

Modalitat 1 – Poema en castellà o català.
Dotació de 1.000 euros
El poema, que ha de ser original i inèdit, ha de tenir una extensió mínima de 20 versos i màxima de 60, a doble espai i per una sola cara. Tant el tema com la composició són lliures

Modalitat 2 – Relat curt en castellà o català
Dotació de 1.000 euros
El relat curt, que ha de ser original i inèdit, ha de tenir una extensió mínima de tres fulls i màxima de cinc, en format DIN A4, a doble espai i per una sola cara. El tema és lliure.

Modalitat 3 – Micro relat en castellà o català 500 euros
El Microrelat ha de tenir una extensió màxima de 100 paraules (sense contar el títol).

ON I FINS QUAN ES PODEN PRESENTAR?

Les obres presentades per a qualsevol de les tres modalitats han de ser originals, inèdites i no haver estat publicades en cap mitjà escrit, ni haver rebut cap premi en altre concurs. No s’admeten com originals obres traduïdes de llengua diferent de la modalitat a la qual s’opta.

Cada participant només pot concórrer a aquest certamen amb una sola obra per a cadascuna de les modalitats.

Els candidats hauran de presentar la seva obra a través d’un formulari ‘online’ “Premi Ciutat de Sant Andreu de la Barca” a la web de l’Ajuntament abans del dia 10 de novembre de 2022. El formulari ha d’estar degudament complimentat amb les dades de l’autor/a: nom i cognoms, pseudònim, nacionalitat, domicili, DNI, telèfon de contacte, correu electrònic i una breu biografia. S’haurà d’adjuntar el PDF amb l’obra, on s’inclogui una portada amb un Pseudònim, títol de l’obra, i el número i codi de la modalitat a la que opten.

El Jurat estarà format per 3 personalitats destacades de la creació i la crítica literàries, 1 membre de l’entitat convocant i 1 representant de la corporació municipal.

 

L’anunci públic de la decisió, així com el lliurament de premis, es faran durant el mes de desembre de 2021.