98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ja es poden demanar les subvencions i ajuts als comerços i empreses per la reactivació de l’economia local

Ja es poden demanar les subvencions i ajuts als comerços i empreses per la reactivació de l’economia local

Les subvencions pretenen donar suport a les empreses i petits comerços de la ciutat. Es destinaran incialment 460.000 euros per reactivar l’economia local de Sant Andreu de la Barca en diverses linees d’ajuts i subvencions.

Juan Pérez, regidor de Promoció Econòmica ha donat detalls de les subvencions.

REACTIVEM COMERÇ LOCAL

Es tracta de unes línees de subvencions adreçades a persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca que hagin hagut de suspendre la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi, i que reuneixin les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de les  diferents subvencions.

calculator-1680905_1280

l  Subvencions destinades a microempreses i treballadors autònoms per fer front a l’impacte de la COVID-19. Es contemplen tres línees:

Més informació

NOTES:   Les línies 1 i 2 són incompatibles entre si
El termini de sol·licitud finalitza el 30 de setembre


LÍNIA 1. Subvencions destinades al manteniment de llocs de treball. 

L’objecte d’aquesta mesura d’ajut és mantenir l’ocupació dels  treballadors contractats en microempreses i per part treballadors autònoms. La finalitat d’aquesta mesura és, per tant, que els treballadors autònoms i les microempreses puguin reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral.

El beneficiari rebrà entre  1.425 i 4.275 euros per mantenir el 100 % de la plantilla que tenia en el moment en que es va declarar lestat d álarma, com a mínim, durant els  6 mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma, el 21 de juny.

Aquest cost equival el 50%  del salari mínim professional per mes.  Es pot justificar  màxim de 3 treballadors en un màxim de 3 mesos.

LÍNIA 2. Subvencions destinades a pal·liar les despeses per cessament d’activitat.

 L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca atorgarà a cada beneficiari/a un import màxim de 500 €, que seran destinats a ajudar al pagament de les despeses vinculades al manteniment o reactivació de l’activitat (lloguer, subministres, hipoteques, quotes, quotes d’autonoms…) 

LÍNIA 3. Subvencions destinades a inversions i adequacions d’espais a noves mesures de seguretat.

 Aquests ajuts van destinats a ajudar a persones autònomes i microempreses en les inversions econòmiques necessàries per adaptar els llocs de treball i l’activitat comercial a les noves condicions sanitàries decretades per el Govern Espanyol  en les diferents lleis i decrets sobrevinguts des del seu inici, el 14 de març, del 2020 hagin realitzat.  El beneficiari  rebrà una quantitat igual a la despesa efectuada, amb un màxim de 600 €

 Podeu trobar el tràmit:

 

Subvenció  la taxa per a la prestació del servei gestió de residus municipals, a comerços i serveis

Comerços i serveis que hagin suspès la seva activitat amb motiu de l’estat de l’alarma rebran l’equivalent a l’import de dos mesos de la taxa de prestació de gestió de residus municipals de l’any 2020, sempre amb l’acreditació del seu abonament.

El termini de sol·licitud finalitza el 15 de desembre del 2020

Podeu trobar el tràmit:

 

Subvenció per la contractació de persones en situació d’atur

Empreses, entitats o comerços de Sant Andreu de la Barca  que durant l’any 2020 contractin a treballadors del municipi en situació d’atur poden rebre fins a 4.800 €.

L’ Ajuntament es fa càrrec de la meitat del salari de les persones aturades del municipi que siguin contractades durant sis mesos.  La contractació ha d’iniciar-se abans del dia 1 de desembre.   El termini de sol·licitud fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.
Podeu trobar el tràmit