98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / FEINA I EMPRESA – T’expliquem el programa Sant Andreu amb els emprenedors

FEINA I EMPRESA – T’expliquem el programa Sant Andreu amb els emprenedors

Fins a 5.000 euros d’ajuts per a les persones que han posat en marxa un negoci a Sant Andreu de la Barca recentment. La dotació de la partida és de 20.000 euros amb un màxim de 5.000 per emprenedor i compta amb el suport de L’Àrea Metropolitana de Barcelona.

emprenedors

Els ajuts es poden demanar a través d’un formulari en la página de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca o bé  a Escoles Velles a l’àrea de Promoció Económica.

Els diners de la subvenció que ara dona l’Ajuntament podran servir, per exemple, per pagar el lloguer del local on es desenvolupa el negoci, la llicència d’activitat o les despeses notarials.

Noelia Redondo, tècnica en assessorament d’empreses a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha comentat els detalls de la subvenció i els requisits.

keyboard-886462_1280

 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aportarà un màxim de 5.000 € per projecte emprenedor participant en la proposta beneficiària per a les següents despeses:

– La quota de cotització al RETA (règim especial de treballadors autònoms) o a altres règims especials de cotització, quotes col·legials professionals o carnets professionals, fins als primers dotze mesos d’alta.

– L’import de la taxa municipal de llicències d’obres per inici d’activitat o ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres).

– L’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment.

– Altres taxes municipals per als serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses.

– El cost de l’informe tècnic o projecte expedit per un arquitecte o enginyer.

– Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució i gestions registrals.

– Les despeses de la gestoria o assessoria jurídica, econòmica, fiscal o tècnica, per a tràmits d’alta, legalització i inici de l’activitat emprenedora.

– Les despeses de lloguer d’un local industrial, comercial, oficina, o parada de mercat ubicada al municipi, amb un màxim del 50 % de subvenció i per un import màxim de subvenció de 325 € al mes, fins a 6 mesos.

– Altres despeses relacionades amb l’inici de l’activitat emprenedora, que prèviament hagin estat pressupostades en el pla d’empresa.

Els ajuts econòmics no podran cobrir les despeses d’obres d’instal·lació, remodelació o adequació dels locals, l’IVA de les factures i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.