98.0 fm En directe Signal
Home / Seccions Via directa / Feina i Empresa / Feina i Empresa – Com calcular la quota de l’autònom?

Feina i Empresa – Com calcular la quota de l’autònom?

Noelia Redondo, tècnica de suport a la creació d’empreses de Promoció Ecònomica de l’Ajunatment de Sant Andreu de la Barca ha comentat comentat a l’espai Feina i Empresa de programa Via Directa de Ràdio Sant Andreu com es calcula la quota de l’autònom i com es pot tramitar.

 Més informació a nredondo@sabarca.cat o bé trucant al 93 635 64 07

 

calculadoraHas de conèixer que…

 • L’alta d’autònom es realitza a la Tresoreria General de la Seguretat Social (a més de tenir obligacions amb Hisenda que forma part de la fiscalitat de l’autònom, IRPF i IVA)
 • El pagament de la quota és mensual i varia cada any
 • S’ha de cotitzar des de el primer dia en que iniciem una activitat
 • La quota d’autònom és un percentatge que es calcula sobre la base de cotització o “salari teòric” que, com treballador, estimes que tindràs.
 • Les bases de cotització tenen un mínim i un màxim que cada any estableix el Govern.

 

La quota de l’autònom

La base mínima de cotització, aquest any 2015, és de 884,40 € i la base màxima 3.606 €, un cop escollida una base establerta entre la mínima i la màxima, s’aplica el 29,9% on el treballador opta a acollir-se a la cobertura de les prestacions per incapacitat temporal (IT), que des de l’any 2008 és obligatòria.

També pot acollir-se a la cobertura de contingències d’accidents de treball i malaltia professional, aplicant-se la tarifa establerta en la Disposició final dècima sèptima modificada en la llei 42/2006 de 28 de desembre dels Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2007. On s’estableix el percentatge a aplicar a cada activitat econòmica, segons el codi CNAE; oscil·len entre el 1% al 7%.

Quan ens acollim a la cobertura de contingències d’accidents de treball i malaltia professional alhora ens acollim a la protecció per cessament de l’activitat (l’atur de l’autònom), segons la llei 32/2010 de 5 d’agost.

El tipus de cotització per aquesta última cobertura és del 2,2%.

Aclariment

 • Si l’autònom cotitza per IT, accident i atur el percentatge de 29,9% es redueix a 29,3%

Has de tenir en compte que…

 • Segons quina edat tinguem quan ens donem d’alta d’autònom estem en un període que es tindrà en compte pel càlcul de la pensió de jubilació
 • La base màxima per majors de 47 anys no és 3.606€ sinó 1.945,80€
 • La base mínima per persones majors de 47 anys és de 953,70€
 • La TGSS no obliga a tots els autònoms a donar-se d’alta de la cobertura de contingències d’accidents de treball i malaltia professional només a aquells que desenvolupen activitats professionals amb un elevat risc de sinistralitat.
 • Existeixen reduccions a la quota d’autònom que ens podem beneficiar, tenen en compte la nostra edat i si tenim assalariats al nostre càrrec.
 • Poden haver peculiaritats a tenir en compte alhora de donar-nos d’alta en el règim d’autònoms segons edat, treballadors al nostre càrrec o bé si som autònoms societaris. Més informació ESCOLES VELLES o www.seg-social.es