98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 28 d’octubre de 2021

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 28 d’octubre de 2021

 

 

L’ORDRE DEL DIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari núm. A1112021000013, de data 30 de setembre de 2021.

1.2. Retre  compte  al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núm. 2021DECL002018; 2021DECL002082 i 2021DECL002106, de dates 28 de setembre; 5 i 9 d’octubre de 2021, relatius a la contractació de cinc persones dins el Programa de garantia juvenil a Catalunya, per a treballar a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per un període de sis mesos; de delegació de forma indistinta en tots els regidors/es de l’Ajuntament, de les competències de l’Alcaldia per fer matrimonis civils; i de realització d’un contracte laboral a dues persones com a monitors/es d’alfabetització digital dins el Punt d’Orientació Digital, per un període de nou mesos.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 6 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021017768, pel qual ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità de data 28/09/2021, d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes metropolitanes de tractament i disposició de residus municipals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 11 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021018209, pel qual ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità de data 28/09/2021, d’aprovació definitiva del Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua.

1.5. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals municipals, que hauran de regir per a l’exercici de 2022.

A FAVOR: PSC i CIUTADANS
EN CONTRA: FEM SANT ANDREU i PODEMOS

 

 2. PART DE CONTROL

2.1. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 14 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021018612, sobre els parcs infantils que volem a Sant Andreu de la Barca.

A FAVOR: FEM SANT ANDREU i PODEMOS
EN CONTRA: PSC I CIUTADANS

2.2. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 15 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada número E2021018686, en defensa de la viabilitat del sistema de la Seguretat Social.

A FAVOR: PSC, PODEMOS, FEM SANT ANDREU I CIUTADANS

2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 15 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada número E2021018724, per al control de les colònies felines a Sant Andreu de la Barca.

A FAVOR: PODEMOS, CIUTADANS, FEM SANT ANDREU I PSC

2.4. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 15 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada número E2021018726, amb motiu del Dia Internacional de la Despatologització Trans, a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones Trans.

A FAVOR: PSC, PODEMOS, FEM SANT ANDREU I CIUTADANS

2.5. Declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en suport i ajuda a la ciutadania de l’illa de La Palma, per les conseqüències de l’erupció volcànica.

2.6. Precs i preguntes.