98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Entra en vigor la prohibició a Catalunya de trobades i reunions de més de 6 persones

Entra en vigor la prohibició a Catalunya de trobades i reunions de més de 6 persones

El Diari Oficial de la Generalitat publica la limitació de les trobades que de moment té una vigència per un període de 15 dies.

salut

El Departament de Salut de la Generalitat ha informat de les noves mesures per frenar la COVID-19. Assegura que més del 60% dels brots declarats i actualment actius a Catalunya tenen el seu origen en les trobades de persones d’àmbit familiar i de caràcter social, externes a la bombolla de convivència.  D’altra banda, molts dels contagis provenen de persones que no tenen símptomes i, per tant, fan vida normal sense saber que són agents actius de transmissió.

Amb la limitació de les trobades grupals a sis persones s’espera aplanar la corba i evitar que s’hagin d’adoptar mesures més limitadores, com confinaments totals o parcials.

La decisió de limitar-les a 6 persones respon a 3 objectius:

  • Ajustar-les als grups de convivència habitual.
  • Evitar exposar-se a situacions de risc, com ara menjar o beure en companyia d’altres persones, una acció que no permet l’ús de mascareta.
  • Reduir els contagis dins de l’àmbit familiar.

 

El text publicat el 26 de setembre indica:

 

Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.
Així mateix, es limita a sis el nombre de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules en els establiments d’hoteleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses, sens perjudici del compliment d’altres limitacions establertes a l’activitat d’hoteleria i restauració en les resolucions amb mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l’expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 vigents en àmbits territorials específics.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de culte, actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic.

També resten excloses de la present Resolució les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

La realització d’activitats lúdiques, recreatives i l’obertura al públic d’equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d’atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

Fires i festes majors
Correspon als ajuntaments determinar la celebració de fires i festes majors, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general.

Inspecció i règim sancionador
Correspon als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L’incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador, d’acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.