98.0 fm En directe Signal
Home / Agenda / El Ple Ordinari del 27 de novembre

El Ple Ordinari del 27 de novembre

Ràdio Sant Andreu com es habitual ofereix la retransmissió del Ple Municipal en directe.sala de plens
Us oferim un resum amb els temes més detacats del Ple Ordinari del 27 de novembre de 2013.

 

2.2.002. Declarar d’especial interès o d’utilitat municipal l’immoble SOCIETAT El CASINO, ubicat al carrrer  Catalunya, núm. 2 de Sant Andreu de la Barca, perquè concorren circumstàncies socials i culturals que ho justifiquen.

2.2.003. Declarar d’especiaal interès o d’utilitat municipal l’immoble ubicat en el carrer Serra del Cadí,cantonada carrer Pedraforca de Sant Andreu de la  Barca, on realitza la seva activitat VITALIA S. ANDREU, SL, perquè concorren circumstàncies socials  que ho justifiquen.

3. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA
3.1. REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
3.1.01. Aprovació inicial de l’adequació i actualització del Mapa de capacitat acústica, aprovat pel Ple de l’Ajuntameent de Sant Andreu de la Barca de data 26 de gener de 2006.

5. MOCIONS

5.1.01. Moció presentada pel grup municipal del PSC, en data 4 de novembre de 2013, amb registre d’entrada núm. 87711, sobre l’eradicació de la pobresa i la lluita  contra l’exclusió social com a prioritat política

5.1.02. Moció presentada pel grup municippal de PxC, en data 11 de novembre de 2013, amb registre d’entrada núm. 89908, de condemna al terrorisme d’ETA i en record de les seves víctimes.

5.1.03. Moció presentada pel grup municipal del PSC i ICV-EUiA, en data 12 de novembre de 2013, amb registre d’entrada núm. 89934, de rebuig a l’Avantprojecte de llei de reforma  del sistema de pensions, presentat pel govern central.

5.1.04. Moció presentada pel grup municipal de CiU, en data 12 de novembre de 2013, amb registre d’entrada núm. 89935, d’accions sobre l’ocupabilitat.

5.1.06. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 18 de novembre de 2013, amb registre d’entrada núm. 90078, de suport a l’informe del Comitè de l’ONU contra la desaparició forçada, emès el 6 de novembre de 2013.

5.1.07. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 18 de novembre de 2013, amb registre d’entrada núm. 90079, per al cannvi de model organitzatiu de les festivitats a Sant Andreu de la Barca.