98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / El nou Pla d’Ocupació de l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca oferta 41 llocs de treball

El nou Pla d’Ocupació de l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca oferta 41 llocs de treball

Es tracta del Pla d’Ocupació més gran dels últims anys i donarà feina durant sis mesos a les persones interessades.

Cartell Ocupacióweb (1)Del 20 al 27 de febrer comença  a les Escoles Velles el periode d’inscripció tant les persones inscrites a la borsa de treball de les Escoles Velles (als quals s’informarà del Pla) com les persones que no estiguin apuntades i que es podran inscriure i participar en aquest Pla.

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca oferta a la població un total de quaranta-un llocs de treball per a sis mesos amb  l”objectiu donar feina a aturats de la ciutat, amb especial atenció a col·lectius que troben més dificultats per accedir a un lloc de treball.

Aquest nou pla preveu prioritzar la contractació de: joves menors de 30 anys, dones, persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys i aturats/ades de llarga durada.

Per fer les inscripcions cal  aportar la següent documentació:

–   Full de sol·licitud complimentada (que es pot trobar a les Escoles Velles i es pot descarregar a la web municipal www.sabarca.cat)
–   Fotocopia de NIF.
–   Currículum Vitae Actualitzat
–   Document d’inscripció a l’ Oficina de Treball de Martorell.

REQUISITS
–   Treballadors/es desocupats/es inscrits/es a l’oficina de Treball com a demandants d’ocupació.
–   Estar empadronat a Sant Andreu de la Barca amb una antiguitat mínima de 24 mesos a 1 de febrer del 2015.
–   Complir amb el perfil professional sol·licitat.
–   No haver participat en un Pla d’Ocupació en el període comprés de l´1 de febrer del 2014 al 1 de febrer del 2015.
Un cop finalitzada les inscripcions es procedirà a realitzar proves de selecció teòrico-pràctiques si s’escau, valoració del currículum i entrevista personal.

Els Llocs de treballs que s’oferten són:

  • Peó de la construcció (6 treballadors/es)
  • Pintor/a (11 treballadors/es)
  • Operari/a neteja forestal (6 treballadors/es)
  • Jardiner/a (6 treballadors/es)
  • Ferrer (2 treballadors/es)
  • Agent Cívic (6 treballadors/es)
  • Auxiliar Administratiu/va (2 treballadors/es)
  • Paleta (2 treballadors/es)

 

Les retribucions per tots els llocs de treball seran les recomanades  per la Diputació de Barcelona en el marc del programa Complementari de Foment de l´Ocupació Local. La retribució és 850 euros mensuals més el prorrateig de la paga extra que serà en brut al mes de 991,67 euros en jornada complerta.

Aquest Pla d’ocupació de l’ Ajuntament de Sant Andreu de la Barca forma part del Programa Complementari de Foment de l´Ocupació Local de la Diputació de Barcelona.