98.0 fm En directe Signal
Home / Agenda / El Fòrum Cultural Gaspar de Preses convoca una nova edició del Certamen Literari

El Fòrum Cultural Gaspar de Preses convoca una nova edició del Certamen Literari

El Fòrum Cultural Gaspar de Preses i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca convoquen la quinzena edició del Certamen Literari de Poesia i de Relat Curt Premi Ciutat de Sant Andreu de la Barca


CERTAMEN LITERARI 2014LES BASES DEL CERTAMEN:
1.
Hi poden concórrer totes les persones que ho desitgin, excepte els guanyadors de l’ última edició a cada modalitat.

2. El premis convocats corresponen a les modalitats següents:
Modalitat 1 -Poema en castellà
Modalitat 2 -Poema en català
Modalitat 3 -Relat curt en castellà
Modalitat 4 -Relat curt en català
Modalitat 5- Premi Especial Sant Andreu de la Barca: Poesia o relat curt en castellà o en català, el tema del qual sigui la nostra ciutat, Sant Andreu de la Barca.

3. El poema, que ha de ser original i inèdit, ha de tenir una extensió mínima de 20 versos i màxima de 60, a doble espai i per una sola cara. Tant el tema com la composició són lliures.

El relat curt, que ha de ser original i inèdit, ha de tenir una extensió mínima de tres fulls i màxima de cinc, en format DIN A4, a doble espai i per una sola cara. El tema és lliure.

Cada participant només pot concórrer a aquest certamen amb una sola obra per cadascuna de les modalitats.

4. Els originals s’han de presentar per quintuplicat, pel sistema de lema i plica. A la portada hauran de portar el lema, el títol i el número de la modalitat a la que opten. En un sobre tancat constarà el nom i cognoms de l’autor, nacionalitat, domicili, DNI, telèfon de contacte i/o correo electrònic, acompanyat d’una breu biografia de l’autor/a.

5. L’original, les còpies i el sobre tancat s’han de trametre, per correu certificat, al Premi Ciutat de Sant Andreu de la Barca:

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Regidoria de Cultura
Plaça de l’Ajuntament nº 1.
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

o lliurar-se a mà en aquest equipament abans del dia 15 d’abril de 2014.

6. S’estableix un premi de cinc-cents euros per a cada modalitat.

7. El Jurat estarà format per tres destacades personalitats de la creació i la crítica literàries, un membre de l’entitat convocant i un representant de la corporació municipal.

8. La decisió del jurat es donarà a conèixer a través dels mitjans de comunicació i es notificarà, per carta o trucada telefònica, als guardonats, els quals estan obligats a assistir a l’acte de lliurament de premis.

9. Els guanyadors hauran d’enviar l’obra premiada per correu electrònic a la direcció: gaspardepreses@sabarca.cat, en el termini de 15 dies.

10. La Regidoria de Cultura es reserva el dret de publicar les obres guanyadores.

11. L’anunci públic de la decisió, així com el lliurament de premis, es faran durant els mesos de juny i juliol de 2014.

12. Els treballs no premiats no es retornaran als seus autors i es destruiran passats cinc dies del nomenament dels guardonats sense obrir les pliques.

13. La resolució de totes les qüestions que puguin sorgir o plantejar-se sobre aquest certamen són competència de la entitat convocant.

14. La participació en aquest certamen suposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases, així com l’acceptació de totes les decisions que adopti l’entitat perquè puguin ser interpretades i aplicades.

 

Reportatge de la XIV edició