98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 31 de maig de 2018

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 31 de maig de 2018

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 31 de maig de 2018.

sala de plens1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior: Ø 4/18, de 26 d’abril de 2018

2. Proposta dictaminada per la corresponent Comissió Informativa, d’aprovació provisional de la modificació puntual de la 24a modificació del Pla general d’ordenació de Sant Andreu de la Barca, per a l’adequació de l’accés al sistema de serveis tècnics de Can Salvi, promoguda i redactada per aquesta corporació.

3. Proposta dictaminada per la corresponent Comissió Informativa, de designació a la cap de l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Delegada de Protecció de Dades, d’acord amb el que disposen els articles 37 a 39 i Considerant 97 del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

4. Moció de l’Alcaldia per defensar públicament la Llei de l’habitatge que integra 5 demandes de la PAH, per fer front a l’emergència d’habitatges.

6. Moció de l’Alcaldia de suport a la resolució del Consell Escolar de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca.

7. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, per a rebutjar la sentència de “La Manada”, i per exigir un pressupost compromès per desenvolupar el Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

8. Moció presentada pels grups municipals de S.POTSAB, ERC-AM, ICV-EUiA, PDeCAT, i la Sra. Isabel Rosa Marcos Crego (regidora no adscrita), de suport al professorat de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, que presenta l’assemblea de professorat d’El Palau i la Plataforma de suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca.

9. Moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, per instar a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca perquè es dirigeixi al Govern Espanyol, i als grups parlamentaris europeus a la Comissió Europea perquè rebutgi la creació d’un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP), proposada per la Comissió Europea.

10. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, per a la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals.

11. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, per denunciar l’incompliment del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere en el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2018.

12. Moció presentada per la Sra. Isabel Rosa Marcos Crego (regidora no adscrita), per instar a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca perquè es dirigeixi al Govern Espanyol i als grups parlamentaris europeus en la Comissió Europea per rebutjar la creació d’un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP), proposada per la Comissió Europea.

13. Precs i preguntes.