98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 de novembre de 2019

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 de novembre de 2019

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 28 de novembre 2019

Sala Plens Ajuntament SAB

ORDRE DEL DIA

1.1. Aprovació de les actes de les sessions núm. 2019A111000012 i 2019A111000013, del Ple extraordinari i urgent i ordinari, respectivament, de dates 21 i 31 d’octubre de 2019.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 14 de novembre de 2019, amb registre d’entrada núm. E2019020403, pel qual, ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità de data 29 d’octubre de 2019, d’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a la gestió metropolitana de les Zones de Baixes Emissions.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 14 de novembre de 2019, amb registre d’entrada núm. E2019020405, pel qual ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità de data 29 d’octubre de 2019, d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa metropolitana per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 14 de novembre de 2019, amb registre d’entrada núm. E2019020406, pel qual ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità de data 29 d’octubre de 2019, d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a l’ordenació del transport col·lectiu de viatgers en superfície.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 14 de novembre de 2019, amb registre d’entrada núm. E2019020411, pel qual, ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità de data 29 d’octubre de 2019, d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes metropolitanes de tractament i disposició de residus municipals.

1.6. Declaració d’utilitat pública de les activitats econòmiques desenvolupades per la societat municipal SAB-URBÀ, SL, a efectes de tributació a l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2019 i següents, per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen.

1.7. Designació  com  a  representant  de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, suplent, en el Consell Plenari del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el regidor, Sr. Xavier Vila Ratés.

 

1.  PART DE CONTROL

2.1. Moció institucional de suport a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

2.2. Moció  presentada  pel  grup  municipal de PODEMOS, per a senyalitzar els senders, camins i rutes del terme municipal de Sant Andreu de la Barca.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, de rebuig a la Llei de contractes d’atenció a les persones, que s’està tramitant en el Parlament de Catalunya.

2.4. Moció presentada pel grup municipal de FEM-Sant Andreu-AM, per a la implementació d’una APP per millorar la comunicació a nivell municipal.

2.5. Moció  presentada  pel  grup municipal de C’s, per a la defensa de la igualtat de tractament entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat.

2.6. Declaració institucional de suport al manifest amb motiu del dia 25 N, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

2.8. Precs i preguntes.