98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 27 de febrer de 2020

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 27 de febrer de 2020

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 27 de febrer de 2020

 

Sala Plens Ajuntament SAB 03

 

ORDRE DEL DIA:

1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Retre compte al Ple de l’Ajuntament de la Memòria d’actuacions de les campanyes organitzades pel Fòrum Solidari d’Entitats de Sant Andreu de la Barca durant l’any 2019.

1.2. Aprovació del compte de gestió i recaptació de l’exercici 2019, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

1.3. Aprovació del Compte de gestió de les multes de circulació de l’exercici 2019, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, Unitat de Multes.

1.4. Aprovació del Text refós de les Bases reguladores de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a la concessió de subvencions destinades a persones de 65 anys d’edat o més, de l’Impost sobre béns immobles (IBI), de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i al consum d’aigua, corresponents a l’habitatge habitual.

1.5. Aprovació de les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’increment de l’ocupació efectiva amb la contractació de treballadors/es en situació d’atur de Sant Andreu de la Barca (Sant Andreu Avança per l’Ocupació VI).

2. PART DE CONTROL MOCIONS

2.1. Moció presentada pel grup municipal FEM SANT ANDREU-AM, en data 14 de febrer de 2020, registre d’entrada número E2020002606, sobre l’estat de les rieres de Sant Andreu de la Barca

2.2. Moció presentada pel grup municipal FEM SANT ANDREU-AM, en data 14 de febrer de 2020, registre d’entrada número E2020002608, per a un Pla urgent de foment de la recollida selectiva de residus per assolir els objectius de la UE.

2.3. Moció presentada pel grup municipal PSC, en data 14 de febrer de 2020, registre d’entrada número E2020002623, en defensa de la concertació territorial i de l’ocupació.

 

2.4. Moció institucional presentada en data 21 de febrer de 2020, registre d’entrada número E2020002963, de suport als treballadors/es de Nissan en particular i al sector de l’automoció a Catalunya en general.
3. PRECS I PREGUNTES