98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 de març de 2020

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 de març de 2020

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 26 de març de 2020

El ple municipal s’ha celebrat a porta tancada i amb la presència només de l’alcalde i els portaveus.

Ple Municipal 26 març

Sala Plens Ajuntament SAB

 

ORDRE DE DIA PLE MUNICIPAL 26 MARÇ 2020
1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de les actes de les sessions núm. A1112020000001 i A1112020000002, dels plens ordinaris celebrats en dates 30 de gener i 27 de febrer de 2020, respectivament.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació dels Decrets de l’Alcaldia núm. 2020DECL000271; 2020DECL000308 i 2020DECL000338.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació del Decret de l’Alcaldia pel qual es resol la celebració del Ple ordinari a porta tancada, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponents al quart trimestre de 2019.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades relatives al període mig de pagament corresponents al quart trimestre de 2019.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria corresponent al quart trimestre de 2019.

2. PART DE CONTROL

2.1. Declaració institucional davant la situació d’emergència provocada per la pandèmia del COVID-19 a Sant Andreu de la Barca.

3. PRECS I PREGUNTES