98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 de gener de 2017

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 de gener de 2017

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 26 de gener de 2017.

sala de plens
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
1.1. REGIDORIA D’HISENDA
Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 19 de gener de 2017, relatiu a l’aprovació de les Bases específiques, i els corresponents annexos, reguladores de les subvencions per a l’any 2017, destinades a activitats, projectes i serveis en els àmbits següents:
Cultura i Participació
Serveis Socials i Cooperació
Ensenyament
Esports
Joventut
Polítiques d’Igualtat

AREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I FOMENT DE L’OCUPACIÓ
2.1. REGIDORIA D’INDÚSTRIA, COMERÇ I ACTIVITATS
2.1.01. Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 19 de gener de 2017, relatiu a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària en espais públics de Sant Andreu de la Barca.

ÀREA DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL
3.1. REGIDORIA D’ENSENYAMENT
3.1.01. Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 19 de gener de 2017, relatiu a la ratificació de la proposta de modificació dels articles 1, 3, 23, 24, 25, 26 i 27 dels Estatuts reguladors del Consorci per a la Normalització Lingüística en la redacció donada per acord del Govern de la Generalitat GOV/133/2015, de 4 d’agost, publicat al DOGC, núm. 6929, de 6 d’agost.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS

MOCIONS
5.1.01. Moció institucional per la millora urgent de l’Hospital de Martorell i que es doti del personal i els mitjans tècnics necessaris i que es reforci l’atenció primària per evitar el col·lapse del servei.

PRECS I PREGUNTES