98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 d’octubre de 2017

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 d’octubre de 2017

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 26 d’octubre de 2017

sala de plens

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI

DIA: 28 DE SETEMBRE DE 2017

 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior:
 • 9/17, de 5 de setembre de 2017
 • Retre compte al Ple de la corporació de decrets de l’Alcaldia.
 • Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al 2n trimestre del 2017, en les quals ha transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

 

 1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 

1.1. REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 19/10/2017, relatiu a l’aprovació inicial de l’establiment del servei públic de titularitat municipal d’Oficina d’assistència en matèria de registre (OAMR), de la memòria i el Projecte d’establiment de l’esmentat servei.
 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 19/10/2017, per a proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que fixi les festes de caràcter local de Sant Andreu de la Barca per a l’any 2018, els dies 3 de setembre i 30 de novembre.

 

1.2. REGIDORIA D’HISENDA

 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 19/10/2017, relatiu a l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic i de la modificació de les Ordenances fiscals núm. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 21 i 24, que hauran de regir per a l’exercici 2018 i següents.

 

 1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

 1. MOCIONS

3.1.01. Declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en favor del diàleg, la convivència i el respecte a la ciutat.

3.1.02.  Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 13 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada núm. 16.626, de suport als alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores que han rebut pressions i amenaces per complir la legalitat davant la convocatòria de l’1 d’octubre.

3.1.03. Moció presentada pel grup municipal de PDeCAT, en data 13 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada núm. 16.635, de compromís per treballar pel manteniment de la bona convivència de tots els veïns del nostre municipi.

3.1.04. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 13 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada núm. 16.666, per retirar l’escut d’or de la ciutat, condecoració concedida pel Ple de l’Ajuntament a Àngel Gozalo Martín.

3.1.05. Moció presentada pels grups municipals de S.POTSAB, ERC-AM, PDeCAT i ICV-EUiA, en data 13 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada núm. 16.678, de condemna de la repressió policial de l’1 d’octubre.

 

 1. PRECS I PREGUNTES