98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 d’abril de 2018

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 d’abril de 2018

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 26 d’abril  de 2018.

sala de plens

QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 3/18, de 5 d’abril de 2018

0.0.02. Retre compte al Ple de la corporació de decrets de l’Alcaldia.

0.0.03. Retre compte al Ple de la corporació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

1-ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1.1. REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA

1.1.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació, i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana, de data 19/04/2018, relatiu a informar favorablement perquè la Sra. Dolors Bedós Bueno pugui compatibilitzar l’activitat privada, com a psicòloga en una llar d’avis, amb el càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

2-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3- MOCIONS

3.1.01. Moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, en data 10 d’abril de 2018, amb registre d’entrada núm. E2018005800, pel foment de la igualtat en l’àmbit de la cultura.

 

3.1.02. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 12 d’abril de 2018, amb registre d’entrada núm. 5.923, de suport a l’ONG Proactiva Open Arms.

3.1.03. Moció presentada pel grup municipal de PDeCAT i ERC , en data 13 d’abril de 2018, amb registre d’entrada núm. 6.012, per a l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol.

3.1.04. Moció presentada  en defensa de l’educació pública al Baix Llobregat.